Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 12:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P218 Kansainvälinen yksityisoikeus/20023 Kansainvälisen yksityisoikeuden pakolliset aineopinnot

Kurssi syventää opiskelijan tietoja kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja eurooppalaistumisesta. Opiskelija osaa jäsentää kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyviä kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Koronavirus-tilanteen vuoksi 22.4. pidettävä salitentti järjestetään oppimispäiväkirjatehtävinä, joista ohjeistetaan erikseen.

Kansainvälisen yksityisoikeuden keskeiset kysymykset kansallisesta ja transnationaalisesta näkökulmasta. Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistuminen ja sen vaikutukset.

Koronavirus-tilanteen vuoksi salitentti järjestetään oppimispäiväkirjatehtävinä, joista ohjeistetaan erikseen.

1) Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt, 2014 (344 s.);

2) Liukkunen, Ulla: Oikeuden yhdentäminen ja kansallinen diversiteetti – näkökulma eurooppalaiseen kansainväliseen yksityisoikeuteen ja oikeusvertailuun, Lakimies 2010/5, s. 739–755 (17 s.);

3) Jürgen Basedow, The Hague Conference and the Future of Private International Law (2018), RabelsZ, s. 922-943;

4) Möller, Tia, Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta: EU:n oikeus- ja sisäasioiden monivuotisten ohjelmien vaikutuksista kansainvälisen yksityisoikeuden sääntelyyn, 2017 (297 s.); tai Karjalainen, Katja: Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa, 2016 (319 s.).

Andra informationen på finska sidan.

Kansainvälisen yksityisoikeuden pakollisten tenttien yhteydessä suoritettava kirjallisuuskuulustelu.