Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Mandatory Labour Law and Employer's Responsibility 5 Cr General Examination 11.11.2020 - 11.11.2020
Mandatory Labour Law and Employer's Responsibility 5 Cr General Examination 9.12.2020 - 9.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 15.6.2020 - 15.6.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 17.4.2020 - 17.4.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 12.2.2020 - 12.2.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 16.12.2019 - 16.12.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 16.10.2019 - 16.10.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 14.6.2019 - 14.6.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 20.3.2019 - 20.3.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 16.1.2019 - 16.1.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 3.12.2018 - 3.12.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 10.10.2018 - 10.10.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 15.6.2018 - 15.6.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 3.5.2018 - 3.5.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 12.1.2018 - 12.1.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Examination 14.9.2017 - 14.9.2017

Target group

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Prerequisites

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Learning outcomes

Opiskelija syventää aikaisempia tietojaan ja ymmärrystään työoikeuden osa-alueista, joissa pakottavalla lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Opiskelija hallitsee työnantajan lakisääteiset ja pakottavat velvollisuudet yhdenvertaisuuteen, työturvallisuuteen ja pakottavaan individuaaliseen työoikeuteen liittyen. Opiskelija ymmärtää työnantajan vastuun rakenteen ja tietää miten kohdistumista työnantajaorganisaation sisäisesti eri tilanteissa arvioidaan.

Completion

KORONAVIRUS-TILANTEEN VUOKSI 17.4.2020 SALITENTTI ON PERUTTU JA KORVAAVA SUORITUSTAPA ON VERKKOTENTTI MOODLESSA.

Study materials

1) Anttila, Outi: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana, 253–363;

2) Murto, Jari: Henkilökohtainen palkanosa, Tutkimus työehtosopimusten palkkausjärjestelmien henkilökohtaisesta palkanosasta ja sen määritysprosessiin liittyvistä oikeudellisesta tulkintakysymyksistä, Forum Iuris, Unigrafia, 2019;

3) Saloheimo, Jorma: Työturvallisuus – perusteet, vastuu ja oikeusturva, Talentum 2016;

4) Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012, 1–74, 219–346, 383–401, 437–761, 865–875.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Assessment practices and criteria

Oppimispäiväkirja arvostellaan yleisellä asteikolla. Jos oppimispäiväkirja hylätään, annetaan opiskelijalle noin viikko aikaa täydentää suoritustaan. Oppimispäiväkirjassa opiskelijan tulisi osoittaa asioiden ymmärtämistä pelkän tiedon kirjoittamisen sijaan. Oppimispäiväkirjassa vastaukseksi ei riitä ainoastaan oma pohdinta. Kirjallisuutta tulee hyödyntää oppimispäiväkirjan laadinnassa, mutta myös esimerkiksi oikeuskäytäntöä tulisi käyttää tarpeen vaatiessa. Oppimispäiväkirjassa näihin viitataan oikeustieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä noudattaen. Viittaukset ajankohtaiseen keskusteluun aiheesta katsotaan ansioksi. Oppimispäiväkirja vastaa yhtä kolmasosaa kokonaisarvosanasta. Tentti arvostellaan yleisellä asteikolla.

Additional information

Andra informationen på finska sidan.

Completion methods

Kirjatentti ja oppimispäiväkirja. Kyseessä ei ole lakikirjatentti. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Oppimispäiväkirja palautetaan ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjan pituus on 5 sivua (fontti 12, riviväli 1,5). Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodle-sivulla.