Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 26.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P212 Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus/20012C Kuluttajaoikeus

Kurssi syventää opiskelijan kotimaisen kuluttajaoikeuden tuntemusta sekä perehdyttää hänet eurooppalaiseen kuluttajaoikeuteen mukaan lukien sen uusimmat kehitystrendit.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentin 17.4.20 alkaessa osallistujille tulee sähköpostilla kysymykset/kirjoitustehtävä, palautus sähköpostilla samana päivänä.

Osa I (5 op)

1) Viitanen, Klaus: Markkinointioikeus (2017);

2) Peltonen, Anja – Määttä, Kalle: Kuluttajansuojaoikeus (2015);

Osa II (5 op)

3) Micklitz, Hans-Wolfgang – Reich, Norbert – Rott, Peter – Tonner, Klaus: European Consumer Law (2014), s. 67–414.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjallinen kuulustelu ja luennot.

Kirjallisuuskohtien 1)–3) osalta kirjallinen kuulustelu, joka on mahdollista suorittaa kaikkina kauppaoikeuden yleisinä tenttipäivinä. Lakikirjan käyttö tentissä ei ole sallittu.

Osat I ja II voidaan suorittaa erikseen. Kummastakin saa 5 opintopistettä.