Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.4.2020 at 12:00 - 30.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-J212 Julkinen eurooppaoikeus ja ON-P210 EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus/20017 Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot

OIK-J434 European Law of Competition and State Aid

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sisämarkkinaoikeuden perusteista pakollista aineopintojaksoa syvällisemmin. Oppimateriaalissa keskitytään tulliunioniin sekä neljään liikkumisvapauteen, eli tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Neljän liikkumisvapauden osalta tavaroiden vapaa liikkuvuus ja siihen liittyvät rajoitukset korostuvat. Perusvapauksien lisäksi SEUT 106 artiklan julkiset yritykset ja SGEI-palvelut sekä valtion tuet kuuluvat kurssin sisältöön. EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perehdytään kattavasti.

Opintojakson aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kauppapolitiikka, veropolitiikka ja tulliunioni;

2) tavaroiden vapaa liikkuvuus;

3) palveluiden vapaa liikkuvuus;

4) henkilöiden vapaa liikkuvuus, EU-kansalaisuus sekä yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa;

5) pääoman vapaa liikkuvuus ja rahapolitiikka;

6) julkiset hankinnat;

7) julkiset yritykset ja valtion tuet;

8) jäsenvaltioiden välistä kauppaa syrjivä verotus.

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

1) Alkio, Mikko – Hyvärinen, Olli: Valtiontuet. Talentum 2016, s. 43–186.;

2) Leivo, Kirsi – Leivo, Timo – Huimala, Hannele – Huimala, Mikko: EU:n ja Suomen kilpailuoikeus. Talentum 2012, s. 909–970;

3) Kuoppamäki, Petri: Uusi kilpailuoikeus. AlmaTalent 2018, s. 421-525;

4) Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, Fifth Edition, Oxford 2016, s. 33-553.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota lainopilliseen tarkkuuteen ja kykyyn argumentoida johdonmukaisesti.

Andra informationen på finska sidan.

Tentin suoritusmuoto on kevään 2020 ajaksi muuttunut Examinarium-tentistä Moodle-tentiksi. Moodle-tenttiaika on 5.5.2020 klo 16-19. Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

Kirjallinen kuulustelu. Tentti suositellaan suoritettavaksi tenttiakvaariossa.