Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.12.2019 at 12:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

On toivottavaa, että osallistujat ovat ennen kurssia suorittaneet pakollisten aineopintojen yleisen prosessioikeuden osion. Pakollisten aineopintojen suorittaminen ei kuitenkaan ole kurssille osallistumisen edellytys.

III–IV opetusperiodit

Koronaviruksen vuoksi kevään 2020 kontaktiopetus 24.3., 25.3., 1.4. ja 2.4. on peruttu, ja seminaarin loppuosuus järjestetään sen sijaan etäopetuksena.

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä muutoksenhakujärjestelmistä. Kurssi painottuu yleiseen lainkäyttöön mutta sen aikana pyritään tarkastelemaan muutoksenhaulle kaikessa lainkäytössä yhteisiä kysymyksiä kuten asianosaisen oikeutta hakea muutosta oikeus- tai hallintoviranomaisen päätökseen, valitusoikeuden aatteellisia perusteita tai valitusprosessin suullista ja kirjallista menettelymuotoa. Samoin kurssilla vertaillaan yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön järjestelmiä muutoksenhakuelinten ja menettelyjen keskeisten ominaisuuksien kautta. Lisäksi tarkastellaan sääntelyn viime aikaisia kehityspiirteitä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen muutoksenhaulle asettamia vaatimuksia. Opiskelijoiden laatimissa esseekirjoituksissa tavoitellaan järjestelmien omaehtoista ja kriittistä tarkastelua opiskelijoiden valitsemien aiheiden puitteissa.

Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koronaviruksen vuoksi kevään 2020 kontaktiopetus 24.3., 25.3., 1.4. ja 2.4. on peruttu, ja seminaarin loppuosuus järjestetään sen sijaan etäopetuksena.