Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.3.2020 at 12:00 - 25.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 1.4.2020
09:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
09:15 - 15:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Prosessioikeuden pakolliset aineopinnot on ehdoton edellytys kurssille pääsemiseksi.

Oikeusapuvaliokunnassa toimimisen osalta:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna suurin osa ON-tutkintoon sisällytettävistä pakollisista opintojaksoista.

Rekrytoinnin osalta ks. tarkemmat edellytykset (Rekrytointi valiokuntaan): http://pykala.fi/yhdistys/valiokunnat/oikeusapuvaliokunta/

Asianajo on merkittävä lakimiesprofessio, joka työllistää lähes kolmanneksen lakimieskunnasta. Lakimiesten yleinen erikoistuminen ulottuu myös asianajamiseen. Toisen asian ajaminen etenkin tuomioistuimessa vaatii sellaista erityisosaamista, jota kaikilla lakimiehillä ei enää ole. Asianajajaoikeus on yleisen prosessioikeuden osa-alue, johon sisältyvät säännökset asianajotehtävissä toimivista lakimiehistä sekä ammattimaisesta asianajamisesta. Sillä on myös luontainen yhteys velvoiteoikeuteen sekä elinkeinotoiminnan sääntelyyn. Oikeudenala kehittyy nopeasti osaksi kaupallistumisen, osaksi sääntelyn laajentumisen takia.

Oikeusapuvaliokunnassa toimimisen osaamistavoitteet:

- oikeudellisen neuvonnan oppiminen ja juristien asiakaspalvelutaitojen kehittäminen käytännön toiminnan avulla; sekä

- juridisen asiantuntijatyön perusteiden ja juridisen kommunikoinnin sekä vastauksien laatimisen oppiminen.

Luennot ja purkukerta järjestetään Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) asianajajaoikeuden yleiset lähtökohdat;
2) asianajajakunta ja Suomen Asianajajaliitto;
3) asianajotoiminnan sisältö ja järjestäytyminen sekä asianajajan velvollisuudet; ja
4) asianajajan tehtävät ja roolit riitojen ratkaisussa.

Oikeusapuvaliokunnassa toimimisen toteutus:

Oikeusapuvaliokunta rekrytoi oikeustieteen opiskelijoita valiokunnan toimistoon päivystäjiksi tarpeen mukaan, kuitenkin ainakin kahdesti vuodessa (syksyllä ja keväällä alkaville toimikausille). Keskimäärin noin vuoden mittaisen toimikauden aikana päivystäjän velvollisuuksiin kuuluu osallistua valiokunnan päivystyksiin, selvittää ja laatia asiakkaiden oikeudellisiin kysymyksiin vastauksia sekä osallistua valvontaneuvoston istuntoihin.

Oikeusapuvaliokunta julkaisee rekrytointi-ilmoituksia Pykälä-infossa (sähköpostilista) keväällä ja syksyllä. Ilmoituksia ja muistutuksia lähetetään hyvissä ajoin ennen rekrytointia. Lisäksi valiokunnan puheenjohtajaan voi olla yhteydessä (ks. yhteystiedot Pykälä ry:n internet-sivuilta).

Opintojakso koostuu päivystäjien perehdytyskoulutuksesta, 11 päivystyksestä ja 6 valvontaneuvoston istunnosta.

Päivystysvelvollisuudet hoidettuaan opiskelija on oikeutettu 5 opintopisteen suuruiseen opintosuoritukseen, työtodistukseen ja kirjalahjakorttiin. Palkkioiden osalta ks. tarkemmin: http://pykala.fi/yhdistys/valiokunnat/oikeusapuvaliokunta/

Oikeusapuvaliokunnassa:

Kaikille uusille päivystäjille jaetaan perehdytysmateriaali. Lisäksi käytäntönä on ollut järjestää kuhunkin rekrytointikierrokseen liittyen myös erillinen perehdytystilaisuus.

Hyväksytty-hylätty

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet prosessioikeuden pakolliset aineopinnot, ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Ilmoita ilmoittautumisesi lisätiedoissa prosessioikeuden pakollisten aineopintojen suoritustapasi (esim. millä tunnisteella näkyy suoritusrekisterissäsi; jos ei näy WebOodin rekisterissä niin missä ja milloin suoritettu).

Kurssi koostuu luennoista, kirjallisesta työstä ja kirjallisten töiden purkukerrasta.

Luennot ja purkukerta järjestetään Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Tenttiä tai luentokuulustelua kurssiin ei sisälly.

Opiskelija, joka on kokonaisen toimikauden ajan toiminut aktiivisesti ainejärjestön oikeusapuvaliokunnan jäsenenä, voi lukea tämän suorituksen hyväkseen seuraavin vaihtoehdoin:

- suorittamalla asianajajaoikeuden kurssin (5 op) hän saa lisäksi 5 op (yhteensä 10 op),

- pelkästä oikeusapuvaliokunnassa toimimisesta opiskelija saa 5 op, joka voidaan sisällyttää käytännön taitojen opintoihin.

Opiskelijan suorituksen hyväksyy hakemuksesta prosessi- ja insolvenssioikeuden vastuuopettaja. Opiskelijajärjestö tekee yhteisen hakemuksen. Hakemukseen, joka on vapaamuotoinen, on liitettävä mukaan valiokunnan puheenjohtajan antama todistus aktiivisesta toiminnasta.

Opintojakson vastuuopettajana "Asianajajaoikeus"-kurssiosuuden osalta toimii Tuomas Lehtinen ja "Työskentely oikeusapuvaliokunnassa"-osuuden osalta Tuula Linna.

Prosessioikeuden pakolliset aineopinnot ovat ehdoton edellytys kurssille pääsemiseksi.