Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.3.2020 at 12:00 - 17.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 24.4.2020
09:15 - 11:45
Mon 18.5.2020
09:15 - 15:45
Tue 19.5.2020
09:15 - 15:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

IV opetusperiodi

Kurssi toteutuu etäopetuksena Koronavirus-tilanteen vuoksi.

Kurssi toteutuu etäopetuksena Koronavirus-tilanteen vuoksi.

Kotitenttiä varten luetaan kaksi seuraavista teoksista:

1) Asp: Criminal Law Competence of the EU, 2012;

2) Herlin, Karnell: The constitutional dimension of European criminal law, 2012;

3) Klip: European Criminal Law, 2012 tai uudempi; ja/tai

4) Mitsilegas: EU Criminal Law after Lisbon, 2016.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen; oikeustapausanalyysin ja kirjallisuuskuulustelun arviointi yleisellä asteikolla.

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Opintojakso koostuu johdantoluennosta (4 h), pienryhminä toteutettavasta oikeustapausanalyysistä, sen esittämisestä ja toisen esityksen opponoinnista (10 h) sekä kotitenttinä toteutettavasta kuulustelusta.

Johdantoluento ja oikeustapausanalyysi (kirjallisen työn laatiminen, työn esittäminen) tuottavat 5 op ja kotitentti 5 op. Kotitentti on mahdollista suorittaa vasta kun opiskelija on suorittanut ensimmäisen osuuden hyväksytysti.

Sakari Melander ja Kimmo Nuotio

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta: pakollisesta kurssista (suoritus rekisteröidään tunnisteella OIK-R418, 5 op) ja vapaaehtoisesta kotitentistä (suoritus rekisteröidään tunnisteella OIK-R419, 5 op).

Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa pelkästään tunnisteella OIK-R418.