Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.2.2020 at 18:00 - 23.2.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.3.2020
09:30 - 12:00
Wed 4.3.2020
13:00 - 15:00
Mon 6.4.2020
10:00 - 12:00
Mon 6.4.2020
13:15 - 15:15
Tue 14.4.2020
13:00 - 15:30
Tue 28.4.2020
10:00 - 15:30
Mon 25.5.2020
12:30 - 15:00
Thu 28.5.2020
09:30 - 12:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat sekä oikeustieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijat.

ON-R212 Prosessioikeus, konfliktinhallinta ja riidanratkaisu/200250 Yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot

Opiskelija tuntee tuomarin näkökulman oikeudenkäyntiin ja käräjäoikeuden yleisen toiminnan sekä saa valmiuksia auskultointia ja muuta tuomioistuintyöskentelyä varten.

Valitettavasti kurssin toteuttaminen on toistaiseksi keskeytetty kevätlukukaudella 2020, ja opetusta jatketaan syyslukukaudella 2020, mikäli osallistuvia opiskelijoita olisi vielä tällöin riittävä määrä halukkaana jatkamaan kurssia.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS päivä 4.3.2020

klo 9.30-12.00 ja 13-15

erikseen sovittavat tutortapaamiset 16. - 27.3.2020.

ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 6.4.2020

klo 10-12 ja klo 13.15-15.15

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 14.4.2020,

Klo 13-15.30

LÄNSI-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 28.4.2020

Klo 10 -15.30

erikseen sovittavat tutortapaamiset 11. - 22.5.2020

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 25.5.2020

Klo 12.30-15.00

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 28.5.2020

Klo 09.30-12.00

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) tuomioistuimen organisaatio;
2) tuomioistuinten johtaminen;
3) tuomioistuimet tuomioistuinjärjestelmässä ja oikeushallinto;
4) asianhallinta tuomioistuimessa;
5) tuomari oikeudenkäynnissä;
6) tuomari tuomioistuimen jäsenenä;
7) tuomari-identiteetti ja tuomariura.

Kurssin ohessa tai ennakkoon luettava materiaali:

1) Rovaniemen hovioikeuspiirin raportti Oikeudenkäynti riita-asioissa - Käsittelijän opas;

2) Rovaniemen hovioikeuspiirin raportti Oikeudenkäynti rikosasioissa - Käsittelijän opas;

3) Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 2006 raportti Yhteenveto riita-asian valmistelussa;

4) Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 2008 raportti Todistelu prosessinjohdon kannalta;

5) Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 2012 raportti Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä (yhteenveto-osa);

6) Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 2013 raportti Laajojen rikosasioiden valmistelu;

7) Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 2014 raportti Todistustaakasta riita-asioissa.

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa niin, että etusijalla ovat prosessi- ja insolvenssioikeuden valinnaisia opintoja suorittaneet.

Ilmoita ilmoittautumisesi lisätiedoissa suoritetut prosessi- ja insolvenssioikeuden valinnaiset opinnot, jos sellaisia on.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, tuutoroinnista ja loppukeskustelusta, jotka tapahtuvat pääsääntöisesti käräjäoikeuksien tiloissa. Tuutorointi sisältää yhtäältä tutustumisen tuomioistuimeen, organisaatioon, salikonsepteihin ja salitekniikkaan, toisaalta konkreettisten riita- ja rikosasioiden elinkaarianalyysejä. Tuutorointi päättyy loppukeskusteluun, jossa jokainen opiskelija alustaa havainnoistaan ja päätelmistään.