Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.2.2020 at 12:00 - 27.2.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.3.2020
16:15 - 19:45
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 19:45
Mon 6.4.2020
16:00 - 20:00
Wed 8.4.2020
15:00 - 20:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat sekä oikeustieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijat.

ON-R210 Rikosoikeus/20024 Rikosoikeuden pakolliset aineopinnot
ON-R212 Prosessioikeus, konfliktinhallinta ja riidanratkaisu/200250 Yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot

Kurssille pääsemisen edellytyksenä ovat suoritetut rikos- ja prosessioikeuden pakolliset aineopinnot.

Kurssin tarkoituksena on antaa yleiskuva syyttäjän asemasta ja tehtävistä rikosprosessissa. Samalla se antaa myös kuvan syyttäjälaitoksesta työnantajana.

Johdantoluennot:

to 5.3.2020 klo 16-20, Porthania sali P724

- Klo 16-18: Syyttäjän rooli, tehtävät ja rekrytointi syyttäjälaitokseen, valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto.

- Klo 18-20: Pienryhmätyöskentelyn aloitus, kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä.

ti 10.3.2020 klo 16-18, Porthania sali P723

- Syyttäjän rooli esitutkinnassa, syyteharkinta, kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen.

to 12.3.2020 klo 16-20, Porthania sali P724

- Klo 16-18: Syyttäjä pääkäsittelyssä ja muutoksenhaku, kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen.

- Klo 18-20: Pienryhmätyöskentelyn aloitus, kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä.

Pienryhmät:

ma 6.4.2020 klo 16.00-20.00, Helsingin syyttäjänvirasto

ke 8.4.2020 klo 15.00-20.00 (oikeudenkäyntisimulaatio), Helsingin syyttäjänvirasto

Kurssi alkaa johdantoluennoilla, joiden jälkeen opetus jatkuu pienryhmissä. Luennoitsijoina toimivat Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjät ja pienryhmien vetäjinä Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät. Ryhmissä opiskelijat pääsevät ratkaisemaan aidon esitutkinta-aineiston pohjalta haastehakemuksia ja syyttämättäjättämispäätöksiä vastaavalla tavalla kuin syyttäjät todellisissa tehtävissään.

Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä pienryhmätöiden hyväksyttävää suorittamista.

Opintojaksosta ei määrätä arvosanaa.

Kurssille otetaan 24 vaaditut edeltävät opinnot suorittanutta opiskelijaa.

Ilmoita ilmoittautumisesi lisätiedoissa edellytettyjen pakollisten aineopintojen suoritustapasi (esim. millä tunnisteella näkyy suoritusrekisterissäsi; jos ei näy WebOodin rekisterissä niin missä ja milloin suoritettu).

Mikäli kurssille ilmoittautuu enemmän kuin 24 opiskelijaa, joilla edeltävät opinnot on suoritettu, kurssipaikat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Mikäli kurssille ilmoittautuu alle 12 opiskelijaa, kurssia ei järjestetä.

Monilla opiskelijoilla voi olla WebOodin tämän kurssin asetuksista poikkeavia suoritusmerkintöjä opintorekisterissä vaadituista edeltävistä opinnoista, minkä vuoksi WebOodi voi virheellisesti ilmoittaa puuttuvista opinnoista.

Mikäli siis sinulle tulee automaattinen WebOodin ilmoitus puuttuvista vaadittavista aikaisemmista opintosuorituksista, mutta olet kuitenkin tosiasiallisesti ja todistetusti suorittanut vaaditut edeltävät opinnot, kurssi-ilmoittautumisesi tullaan ilmoittautumisajan päätyttyä kuitenkin hyväksymään normaaliin tapaan edellytykset täyttävien ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä vastuuopettajaan yllä mainitussa tapauksessa, vaan riittää vapaamuotoinen selvitys ilmoittautumisesi lisätiedoissa. Sinuun otetaan yhteyttä tarvittaessa ilmoittautumisajan päätyttyä ennen kurssin alkamista.

Kurssille pääsemisen edellytyksenä ovat suoritetut rikos- ja prosessioikeuden pakolliset aineopinnot.