Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.12.2019 at 12:00 - 13.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
10:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 19:45
Fri 3.4.2020
14:15 - 17:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y218 Insolvenssioikeus / 200251 insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot

ON-R212 Prosessioikeus, konfliktinhallinta ja riidanratkaisu / 200250 Yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rajat ylittävän oikeudenkäynnin ja maksukyvyttömyysmenettelyn keskeisen sääntelyn ja yleiset periaatteet erityisesti eurooppalaisesta näkökulmasta. Opiskelija kehittää myös oikeustieteellisen kirjoittamisen, tutkimisen ja suullisen esittämisen taitojaan.

Periodi III

Koronavirus-tilanteen vuoksi kurssin loppuosan opetus maalis- ja huhtikuussa 2020 järjestetään etänä Adobe connect -ohjelman avulla. Tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) rajat ylittävä oikeudenkäynti;

2) tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan perusteet;

3) ulkomaisen tuomion täytäntöönpano;

4) rajat ylittävä maksukyvyttömyysmenettely;

5) kotimaisen maksukyvyttömyysmenettelyn kansainvälisliitännäiset kysymykset;

6) maksukyvyttömyysmenettelyjen lainvalinta pääpiirteittäin.

Koronavirus-tilanteen vuoksi kurssin loppuosan opetus maalis- ja huhtikuussa 2020 järjestetään etänä Adobe connect -ohjelman avulla. Tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Lähiopetus, luennot ja seminaari, jossa käsitellään opiskelijoiden laatimia kirjallisia töitä, mahdolliset vierailukäynnit

Heidi Lindfors, heidi.lindfors@helsinki.fi

Lisäksi opettajina Nina Toivonen ja Tini Peterzens