Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 7.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-T214 Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus/20012D Yhteisö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus

A. Osakeyhtiöoikeuslinja:

1) perehtyä modernin osakeyhtiöoikeuden yleisiin oppeihin; sekä
2) keskeisiin tulkintaongelmiin.

B. Yhteisöoikeuslinja:

1) perehtyä suomalaisen yhteisöoikeuden keskeisiin tulkintaongelmiin; sekä
2) tutustua ulkomaiseen ja EU:n yhteisöjä koskevaan oikeudelliseen sääntelyyn.

A. Osakeyhtiöoikeuslinja:

1) modernin osakeyhtiöoikeuden teoria;
2) suomalaisen osakeyhtiöoikeuden yleiset opit; ja
3) osakeyhtiöoikeuden erityiskysymyksiä.

B. Yhteisöoikeuslinja:

1) suomalaisen yhteisöoikeuden erityiskysymykset;
2) eräiden ulkomaiden yhteisöoikeudellinen sääntely; ja
3) EU:n yhteisöoikeuden harmonisointi ja sen toteuttaminen.

KORONAVIRUS-TILANTEEN VUOKSI 17.4.2020 SALITENTTI ON PERUTTU JA KORVAAVA SUORITUSTAPA ON VERKKOTENTTI MOODLESSA.

A. Osakeyhtiöoikeuslinja:

1) Kraakman, Reinier et al.: The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (2009);

2) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit (2015) tai Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Aktiebolag I: Allmänna Läror (2016);

3) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus (2012); ja

4) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance (2010).

Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä olennainen suomalainen lainsäädäntö, kuten osakeyhtiölaki 624/2006, laki osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 ja arvopaperimarkkinalaki 746/2012.

B. Yhteisöoikeuslinja:

1) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (2013), s. 23–414;

2) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osuuskunta (2014), s. 1–350 tai Pöyhönen, Seppo: Osuuskunta ja osuuskuntalaki (2013), s. 1–341;

3) Wilhelmsson, Thomas – Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt (2001) tai samat, Öppet bolag och kommanditbolag (1989) tai Villa, Seppo: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, 4. uudistettu painos (2013), josta luetaan johdanto ja henkilöyhtiöitä koskevat jaksot;

4) Halila, Heikki – Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus, 4. uudistettu painos (2011) tai Jauhiainen, Jyrki – Kaisanlahti, Timo: Eurooppayhtiö (2005), s. 17–365; ja

5) Werlauff, Erik: EU Company Law. Common Business Law of 28 States (2003), s. 1–160 (luvut 1–3), 251–354 (luvut 8–11), 437–505 (luvut 15–17) ja 627–641 (luku 21) tai Andersen, Paul – Sørensen, Karsten (eds.): Company Law and Finance. Forlaget Thomsen A/S. Viborg 2008 (ISBN 13:978-87-619-1974-8) (347 s.) tai Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt. Norstedts Juridik AB (2005, 2006).

Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö, kuten osakeyhtiölaki 624/2006, L osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 arvopaperimarkkinalaki 746/2012, osuuskuntalaki 421/2013, L eurooppayhtiöstä 724/2004 sekä L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988.

Andra informationen på finska sidan.

Opiskelijan oman valinnan mukaan suoritetaan joko linja A. tai B. Kirjatenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Tenttiin ilmoittauduttaessa on ehdottomasti mainittava sitä varten luetut teokset. Kauppaoikeuden valinnaisten kurssien kirjalliset kuulustelut eivät ole lakikirjatenttejä. Suoritetaan kauppaoikeuden tenttipäivinä. Kirjatentti. Ei opetusta.