Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.9.2019 at 12:00 - 14.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
15:00 - 18:00
Tue 29.10.2019
15:00 - 17:00
Mon 4.11.2019
15:00 - 17:00
Tue 5.11.2019
15:00 - 17:00
Mon 18.11.2019
16:00 - 18:30
Tue 19.11.2019
15:00 - 17:30
Wed 20.11.2019
15:00 - 17:30
Mon 25.11.2019
15:00 - 17:00
Tue 26.11.2019
15:00 - 16:30
Wed 27.11.2019
15:00 - 16:30
Thu 28.11.2019
16:00 - 20:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat sekä oikeustieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijat.

ON-P210 EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus, ON-P212 Kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus, ON-T214 Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus/20012 Kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot

ON-T216 Vero-oikeus/20029 Finanssioikeuden pakolliset aineopinnot

Kauppa- ja finanssioikeuden pakollisten aineopintojen suoritusmerkintä opintorekisterissä on ehdoton edellytys kurssille ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

OIK-T400 Yhteisöoikeuden valinnaiset opinnot
OIK-T402 Arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaiset opinnot

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtään osakeyhtiöoikeuden perusteita, osakeyhtiön toimintaa, rahoitusta ja hallintoa sekä osaa hoitaa osakeyhtiön kaupparekisteriasioihin liittyviä kysymyksiä.

PVM

HUONE

AIHE

Ma 28.10.2019

klo 15.00 – 18.00

714

Johdanto / Esittely

Hallintoluento (johdon asema 1 luvun periaatteiden valossa) [sis. vahingonkorvausvastuu]

Rahoitusluento [sis. apporttianti, negatiivinen oma pääoma, osakeannit listayhtiössä ja muuten, maksukyvyttömyys]

Ti 29.10.2019

klo 15.00 – 17.00

714

Yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laadinta

Hallituksen työskentely ja kaupparekisteriasioiden hoitaminen

Pientehtävien jako

Ma 4.11.2019

klo 15.00 – 17.00

714

Pientehtävien purku

Ti 5.11.2019

klo 15.00 – 17.00

713

Yritysjärjestelyt-luento [sis. fuusio]

Ryhmätehtävien jako

Ma 18.11.2019

klo 16.00 – 18.30

714

Ryhmätehtävien 1-2 purku ja opponointi

Ti 19.11.2019

klo 15.00 – 17.30

714

Ryhmätehtävien 3-4 purku ja opponointi

Ke 20.11.2019

klo 15.00 – 17.30

714

Ryhmätehtävien 5-6 purku ja opponointi

Ma 25.11.2019

klo 15.00 – 17.00

714

Johdanto yhtiökokousta koskeviin säännöksiin

Yhtiökokousroolien jako

Ti 26.11.2019

klo 15.00 – 16.30

713

Simuloitu Panimo Oyj:n yhtiökokous, ryhmä 1

Ke 27.11.2019

klo 15.00 – 16.30

713

Simuloitu Panimo Oyj:n yhtiökokous, ryhmä 2

To 28.11.2019

klo 16.00 – 20.00

713

Yhteenveto ja palaute (+ buffet)

Kurssi pidetään Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa (osoite Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki).

Kurssilla tutustutaan yhtiölainsäädäntöön, osakeyhtiön toimintaan ja rahoitukseen, osakeyhtiön hallintoon liittyviin näkökohtiin sekä kaupparekisteriasioiden hoitamiseen. Kurssin tarkoituksena on käydä läpi osakeyhtiölain osa-alueita sekä sitä miten osakeyhtiöoikeudellisia kysymyksiä tulee huomioida käytännössä yhtiöoikeudellisia asiakirjoja laadittaessa. Kurssilla harjoitellaan yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatimista. Tämän lisäksi tarkastellaan osakeyhtiön hallituksen työskentelyä ja vastuuta yhtiötä ja muita kohtaan. Kurssin lopussa käydään läpi ja harjoitellaan yhtiökokouskäytäntöä simuloidussa yhtiökokouksessa.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, annettujen harjoitusten suorittamista sekä 10 sivua pitkän oppimispäiväkirjan kirjoittamista kurssilla käsitellyistä aiheista. Oppimispäiväkirja palautetaan vastuuopettajalle (seppo.villa@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona tai tulostettuna.

Oppimispäiväkirja tulee palauttaa kahden viikon kuluessa opetuksen päätyttyä eli 12.12.2019 sähköpostitse osoitteeseen seppo.villa@helsinki.fi ja otsikolla "Yhtiöoikeus käytännössä 2019 oppimispäiväkirja".

Enintään 24 opiskelijaa.

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille on paikkoja, valitaan osallistujat edellytettyjen edeltävien opintojen opintomenestyksen perusteella.

Opiskelijoita pyydetään lähettämään opintosuoritusotteensa (epävirallinen riittää) ilmoittautumisen yhteydessä osoitteisiin pauliina.repo@roschier.com ja sofia.sagath@roschier.com.

Huom. lähettämällä opintosuoritusotteesi edellä mainittuun osoitteeseen annat yliopiston ulkopuoliselle taholle oikeuden tarkastella opintosuoritustietojasi.

Yhtiöoikeus käytännössä -kurssi järjestetään yhteistyössä Roschier Asianajotoimisto Oy:n kanssa. Kurssi pidetään Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa (osoite Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki), ja opettajina toimivat asianajotoimiston lakimiehet. Roschierin kontaktihenkilönä toimii Pauliina Repo, pauliina.repo@roschier.com, joka vastaa myös kurssia koskeviin kyselyihin.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, annettujen harjoitusten suorittamista sekä 10 sivua pitkän oppimispäiväkirjan kirjoittamista kurssilla käsitellyistä aiheista. Oppimispäiväkirja palautetaan vastuuopettajalle (seppo.villa@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona tai tulostettuna.

Oppimispäiväkirja tulee palauttaa kahden viikon kuluessa opetuksen päätyttyä eli 12.12.2019 sähköpostitse osoitteeseen seppo.villa@helsinki.fi ja otsikolla "Yhtiöoikeus käytännössä 2019 oppimispäiväkirja".

Seppo Villa

Roschier yhteystiedot:

Pauliina Repo pauliina.repo@roschier.com

Sofia Sagath Puh. +358 20 506 6711 | Sähköposti sofia.sagath@roschier.com

Pyydämme, että pidätte Sofian kopioituna kaikissa kurssia koskevissa viesteissä.

Kauppa- ja finanssioikeuden pakollisten aineopintojen suoritusmerkintä opintorekisterissä on ehdoton edellytys kurssille ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.