Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 23.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
16:30 - 18:00
Tue 17.9.2019
16:30 - 18:00
Wed 2.10.2019
14:00 - 15:30
Wed 16.10.2019
14:00 - 15:30
Wed 30.10.2019
16:30 - 18:00
Wed 13.11.2019
16:30 - 18:00
Wed 27.11.2019
16:30 - 18:00
Wed 11.12.2019
16:30 - 18:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat sekä oikeustieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijat.

Kauppa- ja finanssioikeuden pakolliset aineopinnot.

Yhteisöoikeuden, arvopaperimarkkinaoikeuden ja vero-oikeuden valinnaiset opinnot.

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä yrityskaupan eri osa-alueista ja niiden merkityksestä yrityskaupan hallinnassa.

4.9. Intro sarjalle ja työskentely

17.9. Private M&A -prosessi ja dokumentaatio

2.10. Yrityskaupan verostrukturointi

16.10. Yrityskauppavalvonta

30.10. Public M&A -prosessi ja dokumentaatio

13.11. Yrityskaupan rahoitus

27.11. Yrityskauppariidat

11.12. Yhteenveto

Luennot pidetään Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 2 joka toinen keskiviikko klo 16:30–18:00.

Poikkeuksina ti 17.9. klo 16:30-18:00 ja ke 2.10. ja ke 16.10., jolloin luennot pidetään klo 14:00-15:30.

Kurssilla käsitellään yrityskaupan neuvottelu- ja ostoprosessia, erilaisten sopimusten merkitystä sekä yrityskaupan jälkeisten mahdollisten riitatilanteiden hallintaa. Kurssilla käydään läpi myös yrityskauppaan liittyviä keskeisiä erityiskysymyksiä kuten verotusta, kilpailuoikeudellisia asioita, arvopaperimarkkinalainsäädännön vaikutusta yrityskauppaan ja osakkaiden välisiä sopimuksia. Lisäksi kurssin aikana on mahdollisuus lyhyesti perehtyä anglosaksisen sopimuskielen käyttöön ja tulkintaan Suomessa.

Kunkin lähiopetuskerran aikana perehdytään yhteen osa-alueeseen. Kurssin aikana tehdään myös käytännön harjoituksia. Opetusta järjestetään suomeksi. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, annettujen harjoitusten suorittamista sekä 10–15 sivua pitkän oppimispäiväkirjan kirjoittamista kurssilla käsitellyistä aiheista.

Oppimispäiväkirja tulee palauttaa viimeistään 31.1.2020 professori Seppo Villalle.

1) Ukkola, Outi – Vilppula, Taru: Yrityksen omistus muutoksessa. Sukupolvenvaihdos, yhtiömuoto, verotus. Luvut 12, 14–21. Edita 2004 (suositeltu lukujärjestys luvut 17, 18, 19, 14–20, 12, 21);

2) Palm, Jukka: Yritysostot ja määräysvaltamarkkinat. Helsinki 2005, s. 213–336;

3) Häyrynen, Janne – Parkkonen, Jarmo: Sisäpiiriläisen velvollisuudet ja mahdollisuudet. Edita 2006 (n. 200 s.);

4) Keskuskauppakamarin yrityslautakunta: Suositus julkisissa ostostarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.

Lisäksi opiskelijan edellytetään hallitsevan yrityskauppaa koskeva Suomen voimassa oleva yhtiöoikeudellinen, kilpailuoikeudellinen ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen säännöstö pääpiirteittäin. Ennen kutakin lähiopetuskertaa opiskelijoille toimitetaan ennakkomateriaali ja ennakkotehtävät, joihin opiskelijoiden tulee perehtyä ennen opetuskertaa.

Enintään 24 opiskelijaa.

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille on paikkoja, valitaan osallistujat edellytettyjen edeltävien opintojen opintomenestyksen perusteella.

Opiskelijoita pyydetään lähettämään opintosuoritusotteensa (epävirallinen riittää) ilmoittautumisen yhteydessä osoitteisiin johan.roman@borenius.com ja tiina.sohlberg@borenius.com.

Huom. lähettämällä opintosuoritusotteesi edellä mainittuun osoitteeseen annat yliopiston ulkopuoliselle taholle oikeuden tarkastella opintosuoritustietojasi.

Kurssi toteutetaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n kanssa yhteistyössä syyslukukaudella. Opetus tapahtuu Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Opettajina toimii Borenius Asianajotoimisto Oy:n asianajajia tai lakimiehiä. Heidät tavoittaa tarvittaessa numerosta (09) 615 333 ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@borenius.com. Kurssin toteutuksesta vastaavat Borenius Asianajotoimisto Oy:stä Johan Roman ja Asko Lindqvist.