Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-T216 Vero-oikeus/200290 Finanssioikeuden pakolliset aineopinnot

Opiskelija tuntee yksityiskohtaisesti arvonlisäverojärjestelmään liittyvät oikeudelliset ongelmat ja osaa ratkaista käytännön verokysymyksiä.

Examinarium-tentti opiskelijan valitsemana ajankohtana lukuvuoden 2019-20 aikana

Valmiustilan aikana opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteys: kristiina.aima@helsinki.fi esseen aiheesta sopimiseksi. Essee korvaa Examinarium-tentin.
Studeranden ombedes kontakta: kristiina.aima@helsinki.fi under beredskapslagens giltighetstid för komma överens om uppsats som ersätter Examinarium-tenten.

Ks. Examinarium-ohjeet.

Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva – Hyttinen, Pekka: Arvonlisäverotus käytännössä 2016.

Kurssisuoritus koostuu lukuvuonna 2019-20 vain tentistä.

Akvaariotentti

Valmiustilan aikana opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteys: kristiina.aima@helsinki.fi esseen aiheesta sopimiseksi. Essee korvaa Examinarium-tentin.
Studeranden ombedes kontakta: kristiina.aima@helsinki.fi under beredskapslagens giltighetstid för komma överens om uppsats som ersätter Examinarium-tenten.