Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
General Part of Sports Law 5 Cr General Examination 10.3.2021 - 10.3.2021
General Part of Sports Law 5 Cr General Examination 5.5.2021 - 5.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Lecture Course 12.1.2021 - 19.1.2021
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 15.6.2020 - 15.6.2020
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 22.4.2020 - 22.4.2020
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 19.2.2020 - 19.2.2020
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Lecture Course 15.1.2020 - 24.1.2020
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 19.12.2019 - 19.12.2019
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 16.10.2019 - 16.10.2019
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 16.8.2019 - 16.8.2019
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 10.4.2019 - 10.4.2019
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Lecture Course 27.2.2019 - 7.3.2019
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Lecture Course 24.9.2018 - 15.10.2018
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 15.6.2018 - 15.6.2018
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 16.2.2018 - 16.2.2018
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Examination 20.10.2017 - 20.10.2017
Urheiluoikeuden yleinen osa 5 Cr Lecture Course 25.9.2017 - 17.10.2017

Target group

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Prerequisites

Suosituksena on, että opiskelija olisi ennen urheiluoikeuden yleistä osaa suorittanut velvoite-, kauppa- ja eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa seikkaperäisesti, mitä urheiluoikeudella tarkoitetaan ja minkälaisia oikeudellisia kysymyksiä alalla tarkastellaan. Opiskelija osaa vertailla urheiluun liittyvä oikeuskysymyksiä kunkin oikeudenalojen yleisiin kysymyksiin. Opiskelija osaa soveltaa urheilua koskevia oikeussääntöjä yksinkertaisiin tapauksiin sekä argumentoida kurssin asioista suullisesti ja kirjallisesti.

Timing

Periodi III (luentokurssi)

Lukuvuoden aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Contents

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheiluoikeus oikeudenalana;
2) urheiluoikeuden sääntelyjärjestelmä;
3) urheilun organisointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla;
4) urheilua koskeva riidanratkaisu; ja
5) urheilun asema Euroopan unionin oikeudessa.

Study materials

Halila, Heikki – Norros, Olli: Urheiluoikeus, 2017, s. 1–594, ja Aine: Urheilu ja toimivat markkinat, 2016, s. 206 - 370 . Lisäksi kontaktikurssilla taustamateriaalia, josta ilmoitetaan erikseen kurssin aikana.

Assessment practices and criteria

Oppimispäiväkirja Hyväksytty-Hylätty, tenttiosuus yleisellä asteikolla.

Additional information

Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Completion methods

Pakollinen, vuorovaikutuksellinen kontaktiopetus ja kirjatentti. Kontaktiopetuksen voi erittäin painavasta syystä korvata opettajan kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla korvaavalla tehtävällä.