Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 9.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Suosituksena on, että opiskelija olisi ennen urheiluoikeuden yleistä osaa suorittanut velvoite-, kauppa- ja eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa seikkaperäisesti, mitä urheiluoikeudella tarkoitetaan ja minkälaisia oikeudellisia kysymyksiä alalla tarkastellaan. Opiskelija osaa vertailla urheiluun liittyvä oikeuskysymyksiä kunkin oikeudenalojen yleisiin kysymyksiin. Opiskelija osaa soveltaa urheilua koskevia oikeussääntöjä yksinkertaisiin tapauksiin sekä argumentoida kurssin asioista suullisesti ja kirjallisesti.

Periodi III (luentokurssi)

Lukuvuoden 2019-20 aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti 22.4.20 ja tarvittaessa 15.6.20 korvataan esseetehtävinä, jotka suoritetaan etänä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheiluoikeus oikeudenalana;
2) urheiluoikeuden sääntelyjärjestelmä;
3) urheilun organisointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla;
4) urheilua koskeva riidanratkaisu; ja
5) urheilun asema Euroopan unionin oikeudessa.

Halila, Heikki – Norros, Olli: Urheiluoikeus, 2017, s. 1–617. Lisäksi kontaktikurssilla taustamateriaalia, josta ilmoitetaan Moodlessa lähempänä kurssia.

Oppimispäiväkirja Hyväksytty-Hylätty, tenttiosuus yleisellä asteikolla.

Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pakollinen, vuorovaikutuksellinen kontaktiopetus ja kirjatentti. Kontaktiopetuksen voi erittäin painavasta syystä korvata opettajan kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla korvaavalla tehtävällä.

Urheiluoikeuden professori Antti Aine