Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 15.6.2020 - 15.6.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 22.4.2020 - 22.4.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 19.2.2020 - 19.2.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 19.12.2019 - 19.12.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 16.10.2019 - 16.10.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 16.8.2019 - 16.8.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 10.4.2019 - 10.4.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 15.6.2018 - 15.6.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 16.2.2018 - 16.2.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Examination 20.10.2017 - 20.10.2017

Target group

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Prerequisites

Urheiluoikeuden yleinen osa

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa syvällisesti analysoida eräitä urheiluoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä ja kertoa urheiluoikeudellisen tutkimuksen erilaisista lähestymistavoista.

Timing

Lukuvuoden 2019-20 aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti 22.4.20 ja tarvittaessa 15.6.20 korvataan esseetehtävinä, jotka suoritetaan etänä.

Contents

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheilun organisointi;
2) dopingrikokset;
3) urheilijan oikeusasema ja perusoikeudet; ja
4) urheilun kaupallistaminen.

Study materials

1) Norros, Olli: Urheiluliigan organisointi (2011) (277 s.);

2) Kinnunen, Essi: Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä (2012) (279 s.);

3) Lewis, Adam – Taylor, Jonathan: Sport: Law and Practice, 3rd Edition (2014), s. 1035–1089, 1479–1563 ja 1683–1806 (ei alaviitteitä); ja

4) Pijetlovic, Katarina: EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football (2015). (n. 300 s.)

Additional information

Andra informationen på finska sidan.

Completion methods

Perinteinen kirjatentti, jolla mitataan kykyä laajan aineiston hallintaan.