Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.5.2018 at 16:00 - 7.6.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 15.6.2018
09:00 - 14:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Urheiluoikeuden yleinen osa

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa syvällisesti analysoida eräitä urheiluoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä ja kertoa urheiluoikeudellisen tutkimuksen erilaisista lähestymistavoista.

Kirjatentin tenttitilaisuudet ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheilun organisointi;
2) dopingrikokset;
3) urheilijan oikeusasema ja perusoikeudet; ja
4) urheilun kaupallistaminen.

1) Norros, Olli: Urheiluliigan organisointi (2011) (277 s.);

2) Kinnunen, Essi: Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä (2012) (279 s.);

3) Lewis, Adam – Taylor, Jonathan: Sport: Law and Practice, 3rd Edition (2014), s. 1035–1089, 1479–1563 ja 1683–1806 (ei alaviitteitä); ja

4) Pijetlovic, Katarina: EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football (2015). (n. 300 s.)

Ilmoita lisätiedoissa pyydetyt tai muuten tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.

Perinteinen kirjatentti, jolla mitataan kykyä laajan aineiston hallintaan.