Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 12:00 - 6.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Opiskelija tuntee perusteellisesti erilaisia rahoitusmuotoja ja -järjestelyjä sekä omaisuuden käyttöä luoton vakuutena. Opiskelija hallitsee näiden rahoitus- ja vakuusjärjestelyjen sivullissitovuuden yleis- ja erillistäytäntöönpanossa sekä velkojien keskinäiset etuoikeudet. Opiskelija osaa analysoida rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä niiden taloudellisesta tarkoituksesta ja toteutettavuuden oikeudellisista reunaehdoista käsin sekä kykenee arvioimaan oikeustilaa kriittisesti.

Tämä Examinarium-tentti järjestetään koronavirus-tilanteen vuoksi poikkeuksellisesti tilapäisesti Moodle-tenttinä.

Mikäli haluat suorittaa tämän kurssin Moodle-tenttinä, ilmoittaudu sitä koskevaan erilliseen opetustapahtumaan!

Tenttiä koskevat tarkemmat ohjeet ja lopullinen ajankohta ilmoitetaan erilliselle Moodle-tenttitapahtumaan ilmoittautuneille opiskelijoille.

Erilaisia rahoitusmuotoja sekä rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä, järjestelyjen sitovuus yleis- ja erillistäytäntöönpanossa, velkojien keskinäiset etuoikeudet, järjestelyjen taloudellinen tarkoitus ja toteutettavuuden oikeudelliset reunaehdot.

1) Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013), s. 57–324;

2) Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö, Osa II, Pääomarakenne ja rahoitus (2012), s. 65–274;

3) Wood, Philip: Law and Practice of International Finance (2009), s. 45–144 ja 195–213; ja

4) Tuomisto, Jarmo: Yrityskiinnitys (2007), s. 111–357.

Akvaariotentti arvostellaan yleisellä asteikolla.

HUOM! Väliaikainen muutos OIK-Y410 Rahoitus ja vakuudet I -Moodle-tentin kirjallisuusvaatimuksiin:

Saatavuusrajoituksista johtuen kirjallisuusvaatimuksen 3) Wood, Philip: Law and Practice of International Finance (2009), s. 45–144 ja 195–213 voi vaihtoehtoisesti korvata tenttimällä teoksen Haentjens, Matthias, and Pierre de Gioia-Carabellese: European Banking and Financial Law (Routledge, 2015), Part IV (Chapters 9–13). Jälkimmäinen teos on saatavilla digitaalisena Helsingin yliopiston kirjastosta.

Vaihtoehtoinen suorittaminen tarkoittaa, että molemmista teoksista tulee tenttiin kysymys. Tenttijä vastaa valitsemaansa kysymykseen.

Opintojakson suoritetaan akvaariotenttinä. Akvaariotentti ei ole lakikirjatentti.

Akvaariotentti on suoritettavissa läpi lukuvuoden.