Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 12:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 18:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 18:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 19:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Sopimusoikeuden, yleisen velvoiteoikeuden ja kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa IT-sopimusoikeuden keskeisistä lähtökohdista ja erityispiirteistä, tunnistaa keskeisimmät sopimusriskit toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta, neuvotella solmittavan sopimuksen sisällöstä sekä tehdä parin kanssa keskusteluvideon jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä.

Viimeinen opetuskerta eli neuvotteluharjoitus pidetään asianajotoimiston tiloissa myöhemmin täsmennettävällä tavalla.

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa neuvotteluharjoituksessa ja viidestä luentokerrasta neljällä.

Mahdollinen poissaolo yhdeltä luentokerralta on korvattava erikseen määrättävällä lisätehtävällä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opiskelijan aktiivisuuteen luentokertojen keskustelussa, neuvotteluharjoituksessa osoitettavaan neuvottelutaitoon ja keskusteluvideoon. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa neuvotteluharjoituksessa ja viidestä luentokerrasta neljällä. Mahdollinen poissaolo yhdeltä luentokerralta on korvattava erikseen määrättävällä lisätehtävällä.

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 32 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot (sopimusoikeuden, yleisen velvoiteoikeuden ja kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot).

Kurssi koostuu viidestä luentokerrasta ja yhdestä laajemmasta neuvotteluharjoituksesta. Kutakin luentokertaa varten opiskelijan on luettava tietty etukäteisaineisto. Kustakin luentokerrasta noin yksi oppitunti käytetään keskusteluun aineiston perusteella. Neuvotteluharjoitusta varten opiskelijat jaetaan puoliksi toimittaja- ja asiakaspuolen edustajiin ja edelleen 2–3 opiskelijan tiimeihin, jotka neuvottelevat tietyistä sopimuskysymyksistä vastapuolta edustavaa tiimiä vastaan. Opiskelijat valmistelevat pareittain lyhyen keskustelun jostakin ajankohtaisesta ja kurssin teemaan liittyvästä aiheesta ja kuvaavat siitä videon.