Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 27.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
08:15 - 09:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
08:15 - 09:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:00 - 14:00
Wed 9.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Aineopinnoissa hankittujen aviovarallisuusoikeuden alaan kuuluvien tietojen ja taitojen syventäminen siten, että opiskelija saa valmiudet toimia avioliitto-oikeudellista erityisosaamista edellyttävissä vaativissa lakimiestehtävissä, kuten pesänjakajana ja puolison avustajana ositusriidassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee aviovarallisuusoikeuden yleiset opit ja osaa itse hankkia aihetta koskevaa normitietoa sekä arvioida kriittisesti oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esitettyjä käsityksiä.

Luentokuulustelu: ke 2.10.

Uusintakuulustelu: ke 9.10.

Luentokuulusteluun on luettava luentoaineiston ohella teoksesta Lohi, Tapani: Aviovarallisuusoikeus (2016) s. 101–202, 679–695 ja 717–758.

Luentokuulustelussa saa käyttää lakikirjaa ja muuta säädösaineistoa sekä laskinta.

Lukuvuosina 2017–2018 ja 2019–2020 pidettävän seminaarimuotoisen kurssin arvostelussa otetaan huomioon sekä kurssin aikana pidetty suullinen esitys että loppukuulustelu. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota käsillä olevan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Lukuvuonna 2018–2019 pidettävä kirjallinen kuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavana olevan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso toteutetaan joka toisena lukuvuotena seminaarimuotoisena kurssina ja joka toisena lukuvuotena kirjallisena kuulusteluna. Lukuvuosina 2017–2018 ja 2019–2020 opintojakso järjestetään seminaarimuotoisena kurssina. Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista luento-opetukseen, kurssitehtävän tekemistä, sen suullista esittämistä sekä luentokuulustelun hyväksyttävää suorittamista. Kurssitehtävänä on opettajan ilmoittaman korkeimman oikeuden ratkaisun tai vastaavan juridisen tekstin analysointi. Loppukuulusteluun tulee lukea luentoaineoston lisäksi noin 150 sivua opettajan osoittamaa kirjallisuutta.