Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 20.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Sopimusoikeuden osaamisen syventäminen.

Tentti, joka ei ole lakikirjatentti.

Vaatimuksiin kuuluu pakollinen luentosarja, joka pidetään marraskuussa 2019. Tenttiin voi tulla vasta luennot seurattuaan.

1) Luentosarja (Halila);

2) Norros: Vastuu sopimusketjussa (2007);

3) Hemmo: Sopimusriippuvuus ja kestosopimuksen irtisanomisen edellytykset, Liikejuridiikka 1 (2015) s. 83–116;

4) Axel Adlercreutz - Lars Gorton - Eva Lindell-Frantz: Avtalsrätt I (2016) tai em. teos s. 18-53 ja Hemmo: Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa (1994).

Luentokurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vaatimuksiin kuuluu pakollinen luentosarja, joka pidetään marraskuussa 2019. Tenttiin voi tulla vasta luennot seurattuaan.

Sopimusoikeuden pakollisten tenttien yhteydessä suoritettava kirjallisuuskuulustelu.