Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 29.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y210 Sopimusoikeus ja ON-Y212 Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus/200203 Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot/200200 Sopimusoikeuden pakolliset aineopinnot ja 200201 Yleisen velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot

Vakuutusoikeuden osaamisen syventäminen.

Tentti, joka ei ole lakikirjatentti.

1) Juha Häyhä: Sopimus, laki ja vakuutustoiminta, 1996, 357 sivua.
2) Jaana Norio-Timonen: Vakuutuksenantajan vastuu vakuutustapahtumasta, 2003, s. 1–404.
3) Olli Norros: Vakuutuksenantajan korvauspäätös, 2016, 226 sivua.
4) Justus Könkkölä: Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa, 2009, 312 sivua.
5) Norio-Timosen vastaväittäjälausunto Könkkölän kirjasta ja Könkkölän vastine, Lakimies 2009 s. 707–720.
6) Bertil Bengtsson: Försäkringsavtalsrätt, 2. p., 2010, s. 1–180.

Andra informationen på finska sidan.

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten tenttien yhteydessä suoritettava kirjallisuuskuulustelu.

Kuulustelu 17.4.2020 pidetään koronavirus-tilanteen vuoksi poikkeuksellisesti joko Moodle-tenttinä tai esseepohjaisina järjestelyinä, ilmoittautujamäärästä riippuen. Suoritustavasta ilmoitetaan ilmoittautuneille erikseen ilmoittautumisajan päätyttyä.