Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y216 Esineoikeus/20013 Esineoikeuden pakolliset aineopinnot

Yleisten vakuusoikeuden oppien soveltamisen hallinta kiinteään omaisuuteen. Yksityiskohtaisten ja syvällisten tietojen saavuttaminen kiinteän omaisuuden ja käyttöoikeuden käyttämisestä panttivakuutena, panttivelkojan oikeusasemasta ja panttioikeuden toteuttamisesta.

Periodi II

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) panttioikeus vakuutena kiinteän omaisuuden osalta;
2) kiinteän omaisuuden panttaaminen;
3) kiinnitysmenettely;
4) panttivelkojan oikeusasema;
5) panttisaamisen perintä;
6) panttioikeus käyttöoikeuteen;
7) lakisääteinen panttioikeus.

Pakollinen kirjalisuus luento-opetuksen lisäksi:

Niemi, Matti Ilmari: Maakaaren järjestelmä. Osa III, Kiinnitys ja panttioikeus (2010) (527 s.)

Andra informationen på finska sidan.

Luento-opetus, jonka jälkeen opiskelija suorittaa luentokuulustelun. Luentokuulustelu ei ole lakikirjatentti. Luennoilla käsitellään aihetta koskevia ajankohtaisia ja muita kysymyksiä, joista ei ole kerrottu oppikirjassa, mutta joista kysytään kuulustelussa.