Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:00 - 16:00
Wed 4.9.2019
12:15 - 15:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 15:45

Other teaching

30.08.2019 Fri 13.15-14.00
26.09.2019 Thu 14.15-17.45
29.10.2019 Tue 14.15-17.45
26.11.2019 Tue 14.15-17.45
07.02.2020 Fri 14.15-17.45
18.03.2020 Wed 12.15-15.45
07.04.2020 Tue 14.15-17.45
Ukri Soirila
Teaching language: Finnish
03.09.2019 Tue 10.15-11.00
02.10.2019 Wed 12.15-15.45
05.11.2019 Tue 10.15-13.45
28.11.2019 Thu 12.15-15.45
26.02.2020 Wed 10.15-13.45
18.03.2020 Wed 10.15-13.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
Heikki Pihlajamäki
Teaching language: Finnish
04.09.2019 Wed 11.15-12.00
07.10.2019 Mon 10.15-13.45
06.11.2019 Wed 08.15-11.45
02.12.2019 Mon 12.15-15.45
03.02.2020 Mon 08.15-11.45
02.03.2020 Mon 08.15-11.45
30.03.2020 Mon 08.15-11.45
Liisa Nieminen
Teaching language: Finnish
30.08.2019 Fri 13.15-14.00
09.10.2019 Wed 10.15-13.45
07.11.2019 Thu 10.15-13.45
05.12.2019 Thu 12.15-15.45
14.01.2020 Tue 10.15-13.45
18.02.2020 Tue 10.15-13.45
23.03.2020 Mon 10.15-13.45
Jari Murto
Teaching language: Finnish
03.09.2019 Tue 11.15-12.00
03.10.2019 Thu 10.15-13.45
05.11.2019 Tue 12.15-15.45
29.11.2019 Fri 12.15-15.45
11.02.2020 Tue 12.15-15.45
13.03.2020 Fri 12.15-15.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.45
Sakari Melander
Teaching language: Finnish
30.08.2019 Fri 13.15-14.00
02.10.2019 Wed 10.15-13.45
01.11.2019 Fri 12.15-15.45
03.12.2019 Tue 12.15-15.45
05.02.2020 Wed 12.15-15.45
18.03.2020 Wed 12.15-15.45
21.04.2020 Tue 12.15-15.45
Jaana Norio
Teaching language: Finnish
04.09.2019 Wed 10.15-11.00
01.10.2019 Tue 10.15-13.45
05.11.2019 Tue 12.15-15.45
03.12.2019 Tue 12.15-15.45
05.02.2020 Wed 10.15-13.45
03.03.2020 Tue 10.15-13.45
07.04.2020 Tue 10.15-13.45
Heikki Marjosola
Teaching language: Finnish
30.08.2019 Fri 13.15-14.00
02.10.2019 Wed 10.15-13.45
15.10.2019 Tue 10.15-13.45
15.11.2019 Fri 10.15-13.45
16.12.2019 Mon 10.15-13.45
10.01.2020 Fri 08.15-11.45
19.05.2020 Tue 10.15-13.45
Ida Koivisto
Teaching language: Finnish
03.09.2019 Tue 10.15-11.00
02.10.2019 Wed 12.15-15.45
05.11.2019 Tue 12.15-15.45
09.12.2019 Mon 12.15-15.45
27.02.2020 Thu 12.15-15.45
18.03.2020 Wed 12.15-15.45
17.04.2020 Fri 12.15-15.45
Visa Kurki
Teaching language: Finnish

Description

Suomenkieliset opiskelijat. Opiskelijat lisätään poikkeuksellisesti opettajatuutorien mukaisiin ryhmiin ryhmien aikataulujen selvittyä.

Kaksikielistä tutkintoa opiskelevat osallistuvat ruotsinkieliseen opetukseen. Jos opiskelet kaksikielistä tutkintoa, ilmoittaudu itse ruotsinkieliseen ryhmään pe 6.9. mennessä: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=130425283&html=0.

Kyseessä on ensimmäisen vuoden ensimmäinen kurssi, joten edeltäviä opintoja ei ole.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja ymmärtää oikeustieteellisen tiedeyhteisön merkityksen, oikeudellisen ajattelun erityispiirteitä sekä osaa argumentoida oikeudellisissa ongelmanratkaisutilanteissa erisuuntaista oikeudellista argumentaatiota toteuttaen. Opiskelija on tutustunut oikeuslähde- ja laintulkintaoppeja koskevaan oikeustieteellisen keskusteluun ja hänellä on valmiudet soveltaa mainittuja oppeja koskevia näkemyksiä aineopinnoissa. Lisäksi opiskelijalla on perustaidot tieteellisessä kirjoittamisessa sekä tutkimusetiikassa. Opiskelija osaa myös suhtautua kriittisesti oppimaansa.

 • Ti 3.9. klo 14.00–16.00, P II:
  Aloitusluento (kurssin tavoitteet, suoritukset, työskentelytavat ym.) Sakari Melander
  Luento I: Oikeushistoria, Heikki Pihlajamäki
 • Ke 4.9. klo 12.15–15.45, P II:
  Luento II: Oikeusteoria, Ari Hirvonen
 • To 5.9. klo 12.15–15.45, P II:
  Luento III: Positiivinen oikeus: oikeudellinen argumentaatio ja oikeuslähdeoppi, Ida Koivisto ja Sakari Melander
 1. Oppimispäiväkirja, jota kirjoitetaan koko opintojakson ajan ja joka ohjeistetaan opintojakson Moodle-alueella. Oppimispäiväkirja arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.
 2. Pienryhmätapaamisissa tehtävät yksilö- ja/tai ryhmätehtävät, jotka arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.
 1. Aloitusluennot 12 h.
 2. Intensiiviset pienryhmäharjoitukset syys- ja kevätlukukaudella 6 x 4 h.
 3. Pienryhmäharjoituksissa edellytettävät yksilö- ja ryhmätyöt.
 4. Oppimispäiväkirja.

Kaikki opintojakson osallistujat osallistuvat 12 tunnin aloitusluennoille, jotka toimivat jatkumona orientaatiojaksolle. Luennot käsittelevät oikeuden historiallisia, teoreettisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä oikeustiedettä ja oikeustieteellistä tiedeyhteisöä ja sen merkitystä. Aloitusluentojen jälkeen opiskelijat toimivat ohjaavan opettajan ja kahden syventävien opintojen projektiopiskelijan kanssa pienryhmissä, joissa toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätyönä tehtäviä ja harjoituksia opintojakson teemoihin kuuluvista asioista. Pienryhmätapaamisten ja tehtävien aiheina ovat seuraavat:

 1. Oikeustiede ja oikeustieteellinen tiedeyhteisö
 2. Oikeuslähdeoppi
 3. Oikeudellinen argumentaatio
 4. Tieteellinen kirjoittaminen I
 5. Tieteellinen kirjoittaminen II
 6. Tutkimusetiikka

Opiskelijat toimivat koko opintojakson ajan ohjaavan opettajansa ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat kuusi kertaa opintojakson aikana siten, että tapaamisen kesto on 4 tuntia. Ryhmätyöskentely koostuu ryhmätapaamisista, ilmoitettujen ryhmätapaamisten ulkopuolella toteutettavasta ryhmätyöskentelystä sekä ryhmätapaamisissa toteutettavasta suullisesta esiintymisestä sekä opponoinnista. Työskentelyyn voi sisältyä myös itsenäisesti toteutettavia kirjallisia tehtäviä.
Opiskelijat kirjoittavat opintojaksolla oppimispäiväkirjan, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Pienryhmissä toteutettavat harjoitukset arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.
Pienryhmätapaamisissa on pakollinen läsnäolo.

Prof. Sakari Melander