Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 18:00 - 11.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:00 - 14:00

Description

Juridikstudenter med svenska som modersmål. Kursen juridisk svenska (ON-160) är obligatorisk för alla svenskspråkiga studenter vid juridiska fakulteten.

Efter avlagt studiemoment ska studenten vara medveten om den juridiska svenskans särdrag och känna till en del av de språkliga utmaningar som finns knutna till det egna fackspråket, samt ha grundläggande redskap att hantera dessa utmaningar. Studenten ska känna till olika genrer inom det juridiska skrivna språket och ha en ökad medvetenhet om genre- och mottagaranpassning.

Svenskspråkigen kursen bara på höstterminen.

Under studiemomentet behandlas och diskuteras juridisk svenska ur ett kombinerat fackspråks-, översättnings- och klarspråksperspektiv. Det finlandssvenska juridiska språket ställs i relation till det sverigesvenska juridiska språket och den gemensamma svenskan inom EU bland annat med avseende på konstruktioner och termer. Det finlandssvenska juridiska språket speglas dessutom genomgående mot det finska juridiska språket, dess särdrag, terminologi och utveckling. Fokus ligger på författnings- och förvaltningsspråket i juridiska texter inom lagstiftningen, rättsväsendet och förvaltningen. Studenten får information om relevant informationssökning och centrala hjälpmedel för att skriva juridik på svenska. Undervisningen stöder sig på aktuell forskning inom området och på erfarenheter från praktiskt arbete med juridisk översättning, med vikt vid författningsöversättning.

Studiemomentet avläggs som föreläsningskurs genom aktivt deltagande i kursens föreläsningar och avslutande kurstentamen.

För att blir godkänd i kursen krävs godkänd sluttentamen samt aktiv närvaro under föreläsningarna. Eventuella uppgifter som meddelas under kursen ska vara godkända. Kursen har obligatorisk närvaro.

Svenskt lagspråk i Finland. 2017. Satsrådets svenska språknämnd. Statsrådets kanslis publikationsserie (1/2017). (www)

Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt. 2016. Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist. Scriptum.

Stödmaterial som delas ut i samband med lektionerna och läggs ut på kurssidan på moodle.

Studiemomentet bedöms med betyget ”godkänd” eller ”icke godkänd”.

Suomenkielinen kurssi toteutetaan syyslukukaudella ja kevätlukukaudella luento-opetuksena.

Ruotsinkielisestä kurssista pidetään syyslukukaudella luentokurssi.

För mera informationen om den här kursen kontakta Anu Sajavaara (anu.sajavaara@palta.fi).