Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.1.2019 at 12:00 - 30.1.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.2.2019
14:15 - 17:45
Mon 4.3.2019
14:15 - 17:45
Tue 5.3.2019
14:15 - 17:45
Wed 6.3.2019
14:15 - 17:45
Thu 7.3.2019
14:15 - 17:45

Description

Seminaarin tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta keskeisen sääntelyn ja osaa tulkita tilinpäätöstä.

Tilinpäätöksen laadintaa koskevat kansalliset ja kansainväliset periaatteet ja sääntely, tilinpäätöksen funktiot, tilinpäätöksen sisältö ja tilinpäätösinformaation ymmärtäminen. Seminaarin tarkoituksena on syventää opiskelijan tilinpäätöstä koskevan osaamista ja ymmärtämistä.

Suositeltava kirjallisuus: Tilinpäätöstä koskeva jakso teoksessa ”Yritysoikeus”.

Seminaarityön (TKP ja ON) arvostelu asteikolla 0-5.

Seminaariin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso on Tieteellisen kirjoittamisen perusteet- ja ON-lopputyöseminaari.

Seminaari toteutetaan niin, että opiskelija laatii itsenäisenä työnä TKP- tai ON-kirjoituksen ja esittää sen ryhmässä. Tämän jälkeen ryhmässä käydään esityksen tematiikkaa koskeva opetuksellinen keskustelu, jossa ohjaava opettaja ottaa esille keskeisiä ja oppimisen kannalta relevantteja asioita.

-----

Tässä seminaarissa voit suorittaa joko Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op) tai ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Edeltävät opinnot: Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattisen kokonaisuuden (25 op) ja sitä edeltävät oikeusnotaarin tutkinnon opinnot.

Suositeltavat valinnaiset opinnot: Yhteisöoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, vero-oikeus, insolvenssioikeus.