Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
26.1.2019 at 12:00 - 20.2.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 25.2.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.3.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.3.2019
09:15 - 15:45
Wed 27.3.2019
09:15 - 15:45
Thu 28.3.2019
09:15 - 11:45
Thu 28.3.2019
12:15 - 15:45

Description

Tavoitteena on perehtyä itsenäisesti tehtävän kirjallisen harjoitustyön ja pakollisen esityksen avulla kehittyvään immateriaalioikeuslainsäädäntöön, sen taustana oleviin tekijöihin ja viimeaikaisiin lainsäädäntöratkaisuihin ja – hankkeisiin. Erityisinä haasteina ja tutkimuskohteina ovat digitaalitekniikka tekijän- ja patenttioikeudessa, kehittyvät brändistrategiat ja niiden käsittely muuttuvassa tavaramerkkinormistossa, tiedon luominen ja käyttö muuttuvassa yritystoiminnassa (uusiutunut liikesalaisuusnormisto, data ja siihen liittyvät ongelmat tekijän- ja patenttioikeudessa).

Kurssilla perehdytään myös oikeustapauskäytäntöön eri tasoilta ml. EU:n tuomioistuimen tapaukset. Lisäksi hyödynnetään kotimaista ja ulkomaista uutta kirjallisuutta.

  1. Uudistuva tekijänoikeus – EUn normisto, tapauskäytäntö, paineet kotimaiseen lainsäädäntöön
  2. Uudistuva tavaramerkkioikeus – HE:n tavaramerkkilain uudistamiseksi – täyttääkö esitys yritystoiminnan vaatimukset?
  3. Uusi liikesalaisuuslaki: mitä vaikutuksia luottamuksellisen tiedon suojaan yritys- ja työelämässä?
  4. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa: tynkälaki ja sen paikkaaminen?
  5. Immateriaalioikeuden kehitys oikeuskäytännössä ja mikrotasolla: KKO, KHO, MAO sekä lautakunnat (LTL, TN, Työskeksltk jne).

Ilmoitetaan erikseen.

Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien yleisten määräysten mukaan.

Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi tai ruotsiksi.

Seminaarin otetaan enintään 16 opiskelijaa. Seminaariin valintaperusteena ovat kauppaoikeuden suoritukset.

Seminaarityön voi suorittaa ON-lopputyöseminaarina. Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa

Edeltävät opinnot: Kauppaoikeuden aineopinnot tai vastaavat
Suositeltavat valinnaiset opinnot: Kauppaoikeuden valinnaiset opinnot