Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.11.2019 at 12:00 - 25.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 17:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
08:15 - 11:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Rikosoikeudellisen osaamisen syventäminen ja oikeustieteellisen tieteellisen kirjoittamisen osaamisen syventäminen, oikeudellisen argumentaation kehittyminen.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Asteikko 0–5. Tiedekuntaneuvoston yleisten opetussuunnitelmamääräysten mukaisesti.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.