Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.8.2019 at 12:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.9.2019
16:15 - 19:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 19:45
Wed 16.10.2019
16:15 - 19:45
Mon 18.11.2019
16:15 - 19:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 19:45
Wed 20.11.2019
16:15 - 19:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 19:45

Description

Sisältö Aktiivinen osallistuminen seminaariin, joka koostuu alkukokouksesta, välitapaamisesta ja purkujaksosta, lopputyön tekeminen ja opponointi. ON-lopputyön voi tehdä sekä sopimusoikeuden yleisestä osasta että sopimustyypeistä.

Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi tai ruotsiksi.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.