Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassa on sekä perusopinnot että aineopinnot.

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko- ja monimuoto-opintoina.

Aineopinnot ovat lähi- tai verkko-opintoja. Aineopintoihin voi osallistua, kun on suorittanut perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3. Mikäli perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on opiskelijan päivitettävä perusopintonsa suorittamalla täydentävää kirjallisuutta. Päivitysohjeet. Aineopinnot on jaettu kahteen osaan. Ensin suoritetaan sisältöopinnot ja sen jälkeen menetelmäopinnot.

 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 cr

Introduction to Finnish special education, 5 cr

Learning disabilities, 5 cr

Marginalization and mental health, 5 cr

Special educational needs, 5 cr

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 cr

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Erityispedagogiikan aineopinnot (sivuaine), 35 cr

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 20 op (sisältöopinnot), 20 cr

Brain and learning, 5 cr

Dyslexia, approach 2, 5 cr

Matemaattiset oppimisvaikeudet, 5 cr

Challenges in behaviour, approach 1, 5 cr

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op, 18 cr

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1, 4 cr

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1, 3 cr

Erityispedagogiikan perusteet, 3 cr

Proseminar essay (incl. seminar), 8 cr

Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot (OTTEO), 15 cr

Erityispedagogiikan aineopintoja (tutkintovaatimukset 2016-2017)

Tutkimusmenetelmät I, 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Paula Taival, koulutusasiantuntija
Kysy perusopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen menetelmäkurssien ja seminaarin opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani E. Lehto, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Sai Väyrynen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä