Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Historian perusopinnot (HHS100), 25 cr

Roomasta renessanssiin (HHS110), 5 cr

Renessanssista Ranskan vallankumoukseen (HHS120), 10 cr

Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan (HHS130), 10 cr

Historian aineopintoja

Aate ja oppi (HSS213C), 5-7 cr

Aate- ja kulttuurihistoria (HYL214A), 5-15 cr

Euroopan historia (HYL212), 5 cr

Cancelled

Euroopan historian kehityslinjoja (HYL214D), 5-15 cr

Cancelled

Globaalihistoria (HYL211), 5 cr

Historiography (HHH242), 2-5 cr

Cancelled

Kaupunki ja kulttuuri (HSS213B), 5 cr

Poliittinen historia ja kansainväliset suhteet (HYL214B), 5-15 cr

Cancelled

Sosiaali- ja taloushistoria (HYL214C), 5-15 cr

Cancelled

Talous ja valta (HSS213D), 2-7 cr

Valinnaiset metodiopinnot (HHH247), 5 cr

Keskiaika (HSS212A), 5 cr

1500-1700-luvut (HSS212B), 5 cr

1800-luku (HSS212C), 5 cr

1900- (HSS212D), 5 cr

Cancelled

Historian syventäviä opintoja

Historiantutkimuksen teoria ja metodit (HSS312), 5 cr

Metodologia (HYL313), 5 cr

The aim of the study unit is to equip students to contemplate methodological issues in historical scholarship and to assess what kind of methodological approaches they might need either in research or in other professional activities.

Tutkielman aihepiirin ulkopuoliset opinnot (HSS314), 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta