Finlands lag, foton: Ari Aalto, HU

På kurserna i juridik ges en helhetsbild av rättssystemets innehåll och utveckling och dess samhälleliga uppgifter och effekter. Studeranden bekantar sig med de centrala principerna inom olika rättsområden och lär sig skaffa pålitlig juridisk information och lösa juridiska problem med hjälp av den.

Studier vid Öppna Universitetet

På grundkursen i juridik ges studerandena en generell bild av juridiska studier och målen med studier samt de arbetssätt som används i studierna. Inom familje- och kvarlåtenskapsrätten undersöker man rättsregler och principer som gäller familjen. Det finns två tyngdpunkter i ämnet, å ena sidan den förmögenhetsrättsliga och å andra sidan den strikt personrättsliga.

Grundkurs i juridik, 2 cr

Cancelled

Grundkurs i juridik, 3 cr

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering