Opinnot Avoimessa yliopistossa

Luokanopettajan opintoihin suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot (25 op) toteutetaan lähiopetuksena.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2016-2017

Education, Basic Studies, 25 cr

Didactics, 2-5 cr

Psychology of development and learning, 5 cr

Social, Historical and Philosophical Foundations of Education, lectures and exam, 5 cr

Evaluation and Ethics of Teaching and Learning, 5 cr

Scientific thinking in the context of education, 5 cr

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2015-2016

Education, Basic Studies, 25 cr

Introduction to educational science, 3 cr

Didaktiikka (KK), 2-7 cr

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 3-5 cr

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, ryhmät, 1-5 cr

Johdatus kasvatuspsykologiaan, 5 cr

Introduction to educational research, 3 cr

Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka, 3 cr

Valinnaisia opintoja

Yhteiskuntaopin didaktiikka, 3 cr

Studia Paedagogica, 5 cr

Kasvatustieteen aineopintoja

Quantitative research methods, 4 cr

Qualitative research methods, 3 cr

Tutkimusmenetelmät I, 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista