Opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella Avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena ja opinnot kestävät noin kolme lukukautta.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2016-2017

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 cr

Didactics, 2-5 cr

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 cr

Social, Historical and Philosophical Foundations of Education, lectures and exam, 5 cr

Lapsuuden muuttuminen, 5 cr

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 cr

Didaktiikka (varhaispedagogiikka), 3 cr

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2015-2016

Didaktiikka (KK), 2-7 cr

Changing childhood, 4-5 cr

Johdatus kasvatuspsykologiaan, 5 cr

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 3-5 cr

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, ryhmät, 1-5 cr

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, 3 cr

Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys, 3-5 cr

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3-4 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista