Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kemian perusopinnot (25 op). Perusopinnot järjestetään vähintään joka toinen vuosi.

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 cr

Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 cr

Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 cr

Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 3 cr

Johdatus ympäristökemiaan, 3 cr

Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 cr

Kemian historia, 2 cr

Kemian perustyöt I, 3 cr

Kemian perustyöt II, 3 cr

Organic Chemistry I, 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista