– Kiinnostavinta sosiaalipsykologiassa on että sen kautta voi tarkastella hyvin monia arkielämän ilmiöitä, sanovat monet sosiaalipsykologian opiskelijat.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja toimimme erilaisten ryhmien, kuten organisaatioiden, yhteiskuntien ja kulttuuriryhmien jäseninä. Sosiaalipsykologia tutkiikin vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä yksilöiden ja ryhmien välillä. Esimerkiksi asenteet, identiteetit, arvot, sosialisaatio, päätöksenteko, emootiot, ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet kuuluvat klassisiin sosiaalipsykologisiin tutkimuskohteisiin.

Sosiaalipsykologian opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassa on sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopinnot voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina sekä näitä yhdistellen. Aineopinnot ovat lähiopetuspainotteisia. Kuuntele tallenne Orientaatio sosiaalipsykologian opintoihin.

Opintotarjonnassa on myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) (25 op). Yhteiskuntatieteiden perusopinnot on osa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkintoa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Avoimessa yliopistossa opintoja voivat suorittaa kaikki niistä kiinnostuneet. Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja sivuaineen perusopinnot oppiaineittain (pdf).

SP010 Introduction to social psychology, 5 cr

Cancelled

SP020 Social psychology in Finland, 5 cr

Cancelled

SP022 Asenteet ja ennakkoluulot, 5 cr

Cancelled

SP021 Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia, 5 cr

Cancelled

SP023 Theoretical and methodological grounds in social psychology, 5 cr

Cancelled
Cancelled
Cancelled

SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 cr

Cancelled

SP025 Social identity and interaction within and between groups, 5 cr

SP026 Morality, values and justice, 5 cr

SP027 Social representations and the social construction of reality, 5 cr

SP029 Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot, 15 cr

Cancelled
Cancelled
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista