HUOM! Nämä sivut eivät ole enää käytössä. Helsingin yliopiston tutkintovaatimukset muuttuivat 1.8.2017. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston tämän hetkinen sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintotarjonta löytyy täältä.

 

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja heidän erilaisista elämäntilanteistaan sekä sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta?

Sosiaalityössä ihmistä ja hänen sosiaalista elinympäristöään tarkastellaan koko elämänkaaren pituudelta. Tutkimus ja opetus kohdistuvat yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisiin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksiin.

Sosiaalityön opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston sosiaalityön opinnoilla ei pysty saamaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Jos pääset valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut opintojaksot luetaan hyväksi sosiaalitieteiden laitoksella.

Lukuvuonna 2016–17 ja kesällä 2017 sosiaalityön aineopinnoista 35 op on tarjolla vain yksittäisiä kursseja. Lukuvuonna 2017-18 ja kesällä 2018 avoin yliopisto järjestää sosiaalitieteiden perusopintoja sekä sosiaalititeiden perusopintojen jälkeisiä kursseja (syksyllä 2017 voimaan tulevat uudet tutkintovaatimukset).

Social Work, Basic Studies, 25 cr

Introduction to Social Work, 5 cr

Kansalainen ja yhteisöt, 5 cr

Social Questions, Problems and Conception of Human Being in Social Work, 5 cr

Hyvinvointipolitiikka, 5 cr

Special Fields in Social Work, 5 cr

Sosiaalityön aineopinnot, 35 cr

Introduction to Child Protection Work, 5 cr

Social law, 5 cr

Asiakastyön taidot, 5 cr

Theoretical Approaches in Social Work, 5 cr

Sosiaalityön historia ja nykyisyyden rakentaminen, 5 cr

Sosiaalityön globaalit ja lokaalit toimintaympäristöt, 5 cr

Erityisalakurssi, 5 cr

Cancelled
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Minna Laitinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista