TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. LÖYDÄT TIEDOT AJANTASAISISTA TAIDEHISTORIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

 

(Tältä sivulta löydät vanhojen tutkintorakenteiden mukaiset opinnot.)

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Täydennä opintojasi Taidehistorian valinnaisilla opinnoilla (TTA250), jos olet suorittanut Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja toista opintokokonaisuutta varten.

Johdatus taidehistorian opintoihin -opintojakso on tarkoitettu Taidehistorian perus- tai aineopintoihin tähtääville opiskelijoille. Jakso on pakollinen (3 op) aineopinnot aloittaville ja suositeltava (2 op) perusopintoja opiskeleville. Jakso on  Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa.

Taidehistorian perusopinnot (TTA100E), 25 cr

Cancelled
Cancelled

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 cr

Introduction to Cultural Heritage Studies, 5 cr

Taidehistorian peruskurssi I (TTA110), 5 cr

Cancelled
Cancelled
Cancelled

Taidehistorian peruskurssi II (TTA120), 5 cr

Cancelled
Cancelled
Cancelled

Taidehistorian peruskurssi III (TTA130), 5 cr

Cancelled
Cancelled
Cancelled

Objects, Sites and Sources in Cultural Heritage, 5 cr

Cancelled

Optional Studies of Art History (TTA250), 5-10 cr

Cancelled
Cancelled

Art History, Intermediate Studies for Minor Subject Student (TTA200S), 35 cr

Theories of Cultural Heritage, 5 cr

Practical Skills, 5 cr

Optional Thematic Studies, 5 cr

Cancelled
Cancelled

Art History, Practicum I (TTA210), 5 cr

Art History, Practicum II (TTA220), 5 cr

Art History's History (TTA290), 5 cr

Approaches to Art History, 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta