Iäkäs mies kuuntelee tarkasti

• Mitä tutkimuskohteita sisältyy prosessiin, joka alkaa syntymästä ja kestää kuolemaan saakka?
• Miten ikääntyvien aktiivisuutta voidaan ylläpitää ja tukea?
• Miten voimme varautua väestön muuttuvan ikärakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin?

Vanhenemisen tutkimuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista ja yhteiskuntapoliittisista seurauksista. Opiskelijat oppivat myös ymmärtämään iän monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteiskunta- että yksilötasolla.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Introduction to Ageing Studies, 5 cr

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 cr

Multidisciplinary Ageing Studies, 5 cr

Suomi ikääntyy, 5 cr

Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 cr

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista