Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 alkaneet opinnot

Ympäristötieteiden kaikille yhteisiä perusopintoja

Ekologian perusteet, 4 cr

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 cr

Cancelled
Cancelled

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin, 5 cr

Tieteellinen kirjoittaminen ympäristötieteissä, 3 cr

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 cr

Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta, 25-56 cr

Kaikille yhteiset opintojaksot (22 op)

Ympäristöriskien arviointi, 6 cr

Elinkaariajattelu, 4 cr

Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen, 6 cr

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 3 cr

Cancelled

Ympäristövaikutusten arviointi, 3 cr

Valinnaiset opintojaksot (3 op tai enemmän)

Ekotoksikologian perusteet, 3 cr

Perusopintojen kirjallisuustentti, 4 cr

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 cr

Cancelled
Cancelled

Introduction to Urban Studies, 5 cr

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 cr

Ympäristöekologian moduuli (25 op), osia

Ekotoksikologian perusteet, 3 cr

Open Uni: Basics of Ecotoxicology and Aquatic Ecotoxicology, 5 cr

Hydrologia ja vesien- ja maaperän suojelu, 3-5 cr

Maaperäekologia, 3 cr

Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus (YMS), 25-35 cr

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin, 5 cr

Ilmastonmuutos nyt/ Climate change now

Uusi kurssi ilmastonmuutoksen perusteista kaikille kiinnostuneille! Perehdy ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiin perusteisiin sekä ilmiöön laaja-alaisesti. Jaksolla on kaikille avoin verkkomateriaali sekä ilmoittautuneille luentoja, projektitöitä ja pienryhmätapaamisia.
Read more
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista