Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.12.2019 at 12:00 - 3.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 7.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 10.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 13.1.2020
16:15 - 17:45
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Fri 24.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat ja oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat.

Käytyäsi kurssin:

· sinulle on muodostunut yleiskäsitys yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista oikeuteen ja näiden suhteesta oikeustieteeseen;

· osaat tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä suuntauksia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;

· ymmärrät kuinka yhteiskuntatieteet voivat myötävaikuttaa lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen;

· sinulle on muodostanut kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta esimerkiksi oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi;

· osaat tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelusi luonteen ja osaat tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliasi lakimiehenä yhteiskunnassa; sekä

· olet kartuttanut tutkimustaitojasi tavalla, jota voit hyödyntää OTM -lopputyössäsi sekä muissa kirjallisissa töissä.

Kurssin keskeisin suoritusmuoto on kirjallinen essee mikä tarkoittaa, että arvioinnissa painotetaan oppimiesi asioiden ymmärtämistä niiden muistamisen ja toistamisen sijaan.

Syksy 2019 - kevät 2020.

Koronaviruksen vuoksi kevään 2020 lähiopetuskerrat on peruttu.

Kokonaissuoritus koostuu kahdesta elementistä:

· verkkotentistä (90 min; 30% kokonaisarvosanasta); ja
· osallistumisesta luento-opetukseen (16 h) ja sen yhteydessä kirjoitettavasta kotiesseestä (3000 sanaa) (70% kokonaisarvosanasta).

Huom. kumpikin elementti on suoritettava saman lukuvuoden aikana.

Verkkotenttipäivät Moodlessa:

ke 16.10.2019, 9.15-10.45

ke 15.01.2020, 9.15-10.45

ke 27.05.2020, 9.15-10.45

Verkkotentissä tentittävä kirjallisuus:

Oikeus ja yhteiskunta

· Kaijus Ervasti, Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä, s. 61-132, teoksessa Oikeustiede-Jurisprudentia XLIV. Suomalainen lakimiesyhdistys 2011.

· Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.), Yhteiskuntateorioiden oikeus. Tutkijaliitto 2010.

· Sally Engle Merry, New Legal Realism and the Ethnography of Transnational Law, Law and Social Inquiry 31(4) 2006, s. 975-995.

· Panu Minkkinen, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus – suuntaus, tarkastelutapa, menetelmä? Lakimies 7-8/2017, s. 908-923.

· Brian Z. Tamanaha, A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism, Journal of Law and Society 27(2) 2000, s. 296-321.

Oikeus, yhteiskunta ja kulttuuri

· Sally Engle Merry, What Is Legal Culture - An Anthropological Perspective Using Legal Culture, Journal of Comparative Law 5(2), s. 40-58.

· Naomi Mezey, Law as Culture, Yale Journal of Law & the Humanities 13(1) 2001, s. 35-68.

· Sally Falk Moore, Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999, Journal of the Royal Anthropological Institute 7(1) 2001, s. 95-116.

· Annelise Riles, Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage, American Anthropologist 108(1) 2006, s. 52-65.

Oikeus, yhteiskunta ja sukupuoli

· Patricia A. Cain, Feminist Legal Scholarship, Iowa Law Review 77(1) 1991, s. 19-39.

· Johanna Niemi, Onko ’oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala? Lakimies 7-8/2015, s. 1022-1039.

0-5.

Kurssille otetaan enintään 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, alla mainitut etusijasäännöt huomioiden.

Kurssille otetaan etusijalla opiskelijoita seuraavista ryhmistä

1. Vanhaa OTM-tutkintoa opiskelevat joille OTM-302 on pakollinen (muille se on vaihtoehtoinen).
2. Opiskelijat joille OTM-302 on todistettavasti viimeinen suoritus ennen valmistumista (siis ”viimeinen”, ei ”viimeisiä”).
3. Lukuvuonna 2019-2020 (tai sitä ennen) OTM-projekteissa aloittaneet.
4. Opiskelijat, jotka ilmoittautuivat syksyn kurssille mutta eivät mahtuneet mukaan.

Jos katsot kuuluvasi etusijaryhmään, ilmoittaudu luentokurssille normaalisti, mutta merkitse lisätietoihin ryhmän tunnusnumero ja lyhyt selvitys (esim. ”1. Vanha OTM-tutkinto” tai ”3. OTM-projekti kl 2020”).

Myös muita mahdollisia pakottavia syitä osallistua juuri tälle kurssille voidaan huomioida tapauskohtaisesti. Ole siinä tapauksessa yhteydessä sähköpostitse vastuuopettajaan. Huomaathan kuitenkin, että työesteet, jotka mahdollisesti estävät opetukseen osallistumisen muulloin, eivät ole tällainen pakottava syy.

Loput paikat täytetään halukkaiden kesken ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssikokonaisuus tulee suorittaa yhden ja saman lukuvuoden aikana. Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: verkkotentti (90 min, 30% arvosanasta) ja luentokurssi (16 h + kotiessee 3000 sanaa, 70% arvosanasta). Verkkotentti järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana, luentokurssit 2-3 kertaa lukuvuosittain.

Kullekin luentokurssille otetaan enintään 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso tarkempi ohjeistus Moodlesta.

Prof. Panu Minkkinen, panu.minkkinen@helsinki.fi