Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr General Examination 28.10.2020 - 28.10.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu (kevät 2021) 2 Cr Lecture Course 3.5.2021 - 21.5.2021
Rättskultur och rättsjämförelse (våren 2021) 2 Cr Lecture Course 10.5.2021 - 21.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr Examination 6.7.2020 - 6.7.2020
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr Examination 13.5.2020 - 13.5.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Lecture Course 4.5.2020 - 29.5.2020
Rättskultur och rättsjämförelse 5 Cr Lecture Course 4.5.2020 - 29.5.2020
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr Examination 11.3.2020 - 11.3.2020
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr Examination 11.12.2019 - 11.12.2019
Legal Cultures and Comparative Law 2 Cr Examination 9.10.2019 - 9.10.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Examination 16.5.2019 - 16.5.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Lecture Course 6.5.2019 - 24.5.2019
Rättskultur och rättsjämförelse 5 Cr Lecture Course 6.5.2019 - 17.5.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Examination 28.11.2018 - 28.11.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Examination 26.9.2018 - 26.9.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Lecture Course 7.5.2018 - 18.5.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu, tentti 2 Cr Examination 4.5.2018 - 4.5.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu, tentti 2 Cr Examination 16.3.2018 - 16.3.2018

Target group

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin vaihtoehtoisesti pakollisiin opintoihin. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Learning outcomes

Opiskelija tutustuu oikeusvertailun peruskäsitteisiin ja metodologiaan sekä keskeisten suurten oikeusperheiden ominaispiirteisiin ja eroihin.

Timing

IV opetusperiodi

Contents

Oikeusvertailun metodit ja suuret oikeusperheet.

Completion

Korvaava suoritus 2 op tentille koronavirus-tilanteesta johtuen on Moodle-luentojen seuraaminen ja niiden perusteella oppimispäiväkirjan (1500 sanaa) kirjoittaminen.

· 10 tunnin luentopaketti. Luennot Moodlessa OTM-304 kurssisivulla.

· Luentojen perusteella jokainen opiskelija tekee luentopäiväkirjan, joka jätetään viimeistään ke 28.10. Moodleen. Laajuus 1500 sanaa (+/- 10 %).

· Luentopäiväkirja arvostellaan 0-5.

Study materials

Ilmoitetaan ennen kurssin alkua Moodlessa.

Assessment practices and criteria

Arvosana määräytyy oppimispäiväkirjan perusteella. 0-5.

Additional information

Kevään 2021 luentokurssille otetaan enintään 150 suomenkielistä opiskelijaa ja enintään 20 ruotsinkielistä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Completion methods

Luennot, ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja. Alkuluentojen jälkeen opiskelijat jaetaan 7–8 hengen ryhmiin, joiden tehtävänä on kirjallisuuden ja muun aineiston perusteella valmistella ryhmätyö johonkin oikeuskulttuuriin liittyvästä aiheesta. Ryhmätyöt esitetään, opponoidaan ja arvioidaan. Jokainen opiskelija laatii lisäksi kurssin oppimispäiväkirjan. Osallistuminen opetukseen on pakollista siten, että 20 opetustunnista on mahdollista olla pois korkeintaan kahdelta tunnilta, joita ei tarvitse korvata lisätehtävin. Tämän ylimeneviä poissaoloja ei ole mahdollista korvata.