Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 27.4.2020 at 23:59

Description

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat ja oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat.

Opiskelija tutustuu oikeusvertailun peruskäsitteisiin ja metodologiaan sekä keskeisten suurten oikeusperheiden ominaispiirteisiin ja eroihin.

IV opetusperiodi

Oikeusvertailun metodit ja suuret oikeusperheet.

Koronaviruksen vuoksi toukokuun 2020 opetuksen korvaa seuraavaa etäopetus:

· 10 tunnin luentopaketti. Luennot Moodlessa ma 4.5.

· Luentojen perusteella jokainen opiskelija tekee luentopäiväkirjan, joka jätetään viimeistään ke 13.5. Moodleen. Laajuus 1500 sanaa (+/- 10 %).

· Luentopäiväkirja arvostellaan hyv./hyl. ja sen hyväksyttävä suorittaminen on ehto kurssin läpäisemiselle.

· Opiskelija kirjoittaa esseen teemasta, jonka teeman saa opettajilta ma 4.5 ja joka jätetään Moodleen viimeistään pe 29.5. Laajuus 3000 sanaa (+/- 10 %). Aiheet käsittelevät maailman suuria oikeusperheitä. Tarkemmat esseet tulevat Moodleen kurssin alkuun mennessä.

Kurssin arvosana määräytyy esseen perusteella. Rajatapauksissa myös luentopäiväkirjan taso voidaan ottaa huomioon.

Ilmoitetaan ennen kurssin alkua Moodlessa.

Arvosana määräytyy oppimispäiväkirjan perusteella.

Ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat, jotka ovat valmistumisvaiheessa lukuvuonna 2019-20, saavat suorittaa opintojakson "Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu" (OTM-304) 2 opintopisteen laajuisena lukemalla kirjan H. Patrick Glenn: Legal Traditions of the World (kaikki painokset käyvät) ja tenttimällä sen oikeushistorian tenttipäivinä ke 9.10., ke 11.12., ke 11.3., ke 13.5. tai kesätenttinä ma 6.7.

Koronaviruksen vuoksi toukokuun 2020 opetuksen korvaa seuraavaa etäopetus:

· 10 tunnin luentopaketti. Luennot Moodlessa ma 4.5.

· Luentojen perusteella jokainen opiskelija tekee luentopäiväkirjan, joka jätetään viimeistään ke 13.5. Moodleen. Laajuus 1500 sanaa (+/- 10 %).

· Luentopäiväkirja arvostellaan hyv./hyl. ja sen hyväksyttävä suorittaminen on ehto kurssin läpäisemiselle.

· Opiskelija kirjoittaa esseen teemasta, jonka teeman saa opettajilta ma 4.5 ja joka jätetään Moodleen viimeistään pe 29.5. Laajuus 3000 sanaa (+/- 10 %). Aiheet käsittelevät maailman suuria oikeusperheitä. Tarkemmat esseet tulevat Moodleen kurssin alkuun mennessä.

Kurssin arvosana määräytyy esseen perusteella. Rajatapauksissa myös luentopäiväkirjan taso voidaan ottaa huomioon.

Korvaava suoritus 2 op tentille koronavirus-tilanteesta johtuen on Moodle-luentojen seuraaminen ja niiden perusteella oppimispäiväkirjan (1500 sanaa) kirjoittaminen.

Professori Heikki Pihlajamäki, heikki.pihlajamaki@helsinki.fi