Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 27.4.2020 at 23:59

Description

Allmänt om kursen

Målgrupp:
Studieperioden ingår i ämnesstudierna för juris magisterexamen.

Tidpunkt:
Undervisningsperiod IV

Lärandemål:
Studeranden känner till grundbegreppen och metodologin inom rättsjämförelse samt särdragen för och skillnaderna mellan de största centrala rättsfamiljerna.

Genomförande:

Undervisningen i maj 2020 ersätts genom följande distansundervisning:

· Föreläsningspaket 10 timmar. Föreläsningarna publiceras i Moodle mån 4.5.

· På basis av föreläsningarna skriver varje student en föreläsningsdagbok som ska lämnas in i Moodle senast ons 13.5. Omfattning 1 500 ord (+/- 10 %).

· Föreläsningsdagboken bedöms med skalan godkänd/underkänd och en godkänd föreläsningsdagbok är en förutsättning för att bli godkänd i kursen.

· Varje student ska skriva en essä om ett tema som läraren ger mån 4.5. Essän ska lämnas in i Moodle senast fre 29.5. Omfattning 3 000 ord (+/- 10 %). Temana berör världens stora rättsfamiljer. Mer exakt information ges i Moodle i början av kursen.

· Kursvitsordet bestäms på basis av essän. I gränsfall kan även nivån på föreläsningsdagboken beaktas.

Innehåll:
Metoderna inom rättsjämförelse och de stora rättsfamiljerna.

Bedömningsmetoder och -kriterier:
Allmän skala

Studeranden bekantar sig med rättsjämförelsens grundbegrepp och metodologi samt särdrag och skillnader hos de stora rättskulturerna.

IV undervisningsperiod

Rättsjämförelsens metoder och de stora rättskulturerna.

Meddelas före kursens början i Moodle.

Inlärningsdagbok

Tenttiin ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tunnisteella OTM-304, ks. alla.

Uuteen OTM-tutkintoon siirtyneet/siirtyvät syksyllä 2018 valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat saavat suorittaa opintojakson "Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu" (OTM-304) 2 opintopisteen laajuisena lukemalla kirjan H. Patrick Glenn: Legal Traditions of the World (kaikki painokset käyvät) ja tenttimällä sen syksyn 2018 oikeushistorian tenttipäivinä ke 26.9. ja ke 28.11.

Tenttiin ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tunnisteella OTM-304, ks. alla.

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.

Undervisningen i maj 2020 ersätts genom följande distansundervisning:

· Föreläsningspaket 10 timmar. Föreläsningarna publiceras i Moodle mån 4.5.

· På basis av föreläsningarna skriver varje student en föreläsningsdagbok som ska lämnas in i Moodle senast ons 13.5. Omfattning 1 500 ord (+/- 10 %).

· Föreläsningsdagboken bedöms med skalan godkänd/underkänd och en godkänd föreläsningsdagbok är en förutsättning för att bli godkänd i kursen.

· Varje student ska skriva en essä om ett tema som läraren ger mån 4.5. Essän ska lämnas in i Moodle senast fre 29.5. Omfattning 3 000 ord (+/- 10 %). Temana berör världens stora rättsfamiljer. Mer exakt information ges i Moodle i början av kursen.

· Kursvitsordet bestäms på basis av essän. I gränsfall kan även nivån på föreläsningsdagboken beaktas.

Heikki Pihlajamäki