Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 7.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 21.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 23.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 13:45

Description

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin vaihtoehtoisesti pakollisiin opintoihin. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

ON-tutkinto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) tuntee riitaisuuksien syntymisen ja kehittymisen yleiset lainanalaisuudet;
2) hallitsee riidanratkaisun vaihtoehdot ja niiden käyttöalat;
3) kykenee tekemään tapauskohtaisen konfliktidiagnoosin;
4) osaa pääpiirteissään toimia vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa.

Periodi I-II

Suositeltu suoritusajankohta on oikeustieteen maisterin tutkinnon 1. vuosi.

Opintojakson aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) konfliktiteoria ja konfliktinhallinta;
2) oikeudellisen konfliktinhallinnan vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus;
3) asianajajan rooli oikeuksiin pääsyssä;
4) sovittelu osana valtiollista lainkäyttöä;
5) institutionaalinen sovittelu ja neuvottelu;
6) sähköistyvä lainkäyttö.

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Luennot, ryhmätöiden tekeminen, vertaisarviointi, loppuesseen kirjoittaminen

Ryhmätyöt arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Loppuessee arvostellaan yleisellä asteikolla.

Kurssille otetaan enintään 80 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa opetuksessa, ryhmätehtävien tekemistä ja loppuesseen kirjoittamista. Opetuksessa on oltava läsnä vähintään 75 prosenttia opetustunneista.

Kurssin aikana tehdään kaksi tehtävää ryhmätyönä ja annetaan toiselle ryhmälle palautetta sen ryhmätyöstä. Loppuessee laaditaan yksilöllisesti.

Heidi Lindfors