Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
08:15 - 09:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
08:15 - 11:45

Other teaching

06.09.2019 Fri 08.15-09.45
12.09.2019 Thu 10.15-11.45
18.09.2019 Wed 12.15-13.45
23.09.2019 Mon 12.15-13.45
30.09.2019 Mon 12.15-13.45
10.10.2019 Thu 10.15-11.45
26.11.2019 Tue 12.15-15.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish
05.09.2019 Thu 12.15-13.45
13.09.2019 Fri 10.15-11.45
19.09.2019 Thu 14.15-15.45
26.09.2019 Thu 08.15-09.45
03.10.2019 Thu 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 12.15-13.45
26.11.2019 Tue 08.15-11.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa ja aineenopettajakoulutusten pedagogisissa opinnoissa seuraavasti:

Aineenopettajakoulutukset

Erityispedagogiikan opintosuunta

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkasteluun kotitalouden ja käsityön opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)