Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
08:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
08:15 - 15:45
Fri 4.10.2019
08:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

09.09.2019 Mon 14.15-15.45
19.09.2019 Thu 14.15-15.45
25.09.2019 Wed 10.15-11.45
27.09.2019 Fri 10.15-11.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
11.10.2019 Fri 10.15-11.45
16.10.2019 Wed 10.15-11.45
29.10.2019 Tue 12.15-13.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish
10.09.2019 Tue 14.15-15.45
19.09.2019 Thu 12.15-13.45
23.09.2019 Mon 14.15-15.45
27.09.2019 Fri 12.15-13.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
11.10.2019 Fri 12.15-13.45
16.10.2019 Wed 12.15-13.45
29.10.2019 Tue 10.15-11.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish
06.09.2019 Fri 12.15-13.45
25.09.2019 Wed 14.15-15.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
03.10.2019 Thu 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
07.10.2019 Mon 08.15-15.45
11.10.2019 Fri 08.15-15.45
15.10.2019 Tue 10.15-11.45
Marina Lundkvist
Teaching language: Swedish
06.09.2019 Fri 14.15-15.45
25.09.2019 Wed 12.15-13.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
03.10.2019 Thu 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
07.10.2019 Mon 08.15-15.45
11.10.2019 Fri 08.15-15.45
16.10.2019 Wed 12.15-13.45
Marina Lundkvist
Teaching language: Swedish
05.09.2019 Thu 14.15-15.45
12.09.2019 Thu 14.15-15.45
19.09. - 26.09.2019 Thu 14.15-15.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
07.10.2019 Mon 10.15-11.45
11.10.2019 Fri 10.15-13.45
Harriet Zilliacus
Teaching language: Swedish
10.09.2019 Tue 12.15-13.45
12.09.2019 Thu 12.15-13.45
20.09.2019 Fri 12.15-13.45
25.09.2019 Wed 12.15-13.45
26.09.2019 Thu 14.15-15.45
30.09.2019 Mon 08.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-15.45
04.10.2019 Fri 08.15-15.45
07.10.2019 Mon 10.15-11.45
10.10.2019 Thu 12.15-13.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet genomförs som följer inom de olika studieinriktningarnas och ämneslärarutbildningarnas pedagogiska studier:

Ämneslärarutbildningarna

Studieinriktningen för specialpedagogik

Lärarutbildningen i huslig ekonomi och slöjdlärarutbildningen: man fokuserar på att betrakta innehållet i studieavsnittets inriktningsspecifika del ur ett perspektiv som utgår från undervisning och lärande inom huslig ekonomi och slöjd.

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogik: i den inriktningsspecifika delen fokuserar man på att analysera studieavsnittets innehåll ur klasslärararbetets perspektiv.

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogisk psykologi

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)