Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 14:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 13.9.2019
10:00 - 11:30
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
12:30 - 15:45
Wed 23.10.2019
10:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
10:00 - 14:00

Other teaching

11.09.2019 Wed 12.30-14.00
25.09.2019 Wed 14.15-15.45
07.10.2019 Mon 12.30-15.45
23.10.2019 Wed 10.15-13.45
08.11.2019 Fri 08.15-11.30
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 10.00-11.30
24.09.2019 Tue 14.15-15.45
10.10.2019 Thu 12.30-15.45
23.10.2019 Wed 10.15-13.45
05.11.2019 Tue 10.00-14.00
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa ja aineenopettajakoulutusten pedagogisissa opinnoissa seuraavasti:

Aineenopettajakoulutukset

Erityispedagogiikan opintosuunta

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkasteluun kotitalouden ja käsityön opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)