Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakson suoritustapa eriytyy eri opintosuunnissa ja ruotsinkielisessä aineenopettajan koulutuksessa seuraavasti:

Erityispedagogiikan opintosuunta (Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I -opintojaksoa vastaava opintojakso)

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: Opintojakson yhteinen osuus suoritetaan osallistumalla luennoille sekä tenttimällä. Opintosuuntakohtainen ryhmäosuus suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opetukseen, tekemällä annetut kirjalliset sekä kouluun tutustumis- ja havainnointitehtävät. Ryhmäopetus edellyttää läsnäoloa.

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: Eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för klasslärare

Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik

Ämneslärarutbildning

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)